Sedmikrásky  (Daisies)
R: Věra Chytilová V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav NývltZdeněk Bláha VV: Rudolf Hájek N: Věra ChytilováPavel Juráček S: Ester KrumbachováVěra Chytilová TS: Věra Chytilová PR: Rudolf Jaroš AR: Zeno DostálLilian Havlíčková K: Jaroslav Kučera DK: František Uldrich AK: Karel Ludvík Hu: Jiří ŠustJiří Šlitr; archivní – Jiří Šlitrpíseň Nahr: FISYO, Pražský dixieland Dir: František Belfín T: Jiří Suchý Zp: Eva Pilarová Arch: Karel Lier Výtv: Ester KrumbachováJaroslav Kučera Kost: Ester KrumbachováAnna BeránkováV. Houdková Ma: Ladislav BacílekLibuše Beranová St: Miroslav Hájek Zv: Ladislav Hausdorf H: Jitka Cerhová (Marie I /tmavovlasá s culíky/), Ivana Karbanová (Marie II /blondýnka/), Julius Albert (starší muž s plnovousem), Jan Klusák (zamilovaný světák), Marie Češková (žena na toaletě), Jiřina Myšková (toaletářka), Březinová Marcela (2) (toaletářka), Oldřich Hora (světák), Václav Chochola (muž v černém), Jaromír Vomáčka (veselý muž), Josef Koníček (tanečník ve vinárně), František Uldrich (muž v uličce), Oldřich Bašus (hudebník), A. Drábek (houslista), J. Hrubý (plavec), Robert Kühnel (bubeník), J. Laufer (kytarista), L. Nedvěd (harmonikář), J. Pech (hudebník), J. Tesárek (hudebník), J. Bartoš (svalovec), V. Zikmund Spol: Štroblová Jana (2)Jitka ŠulcováLibuše Jahodová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 30.12.1966 
 
   Dvě mladé dívky - Marie I a Marie II - jsou přesvědčeny, že "všechno se jim na tom světě kazí", a proto se rozhodnou být také zkažené. Mají zásadu, že "nic nevadí, jen když je legrace". Legraci hledají doma, na plovárně i v nočních podnicích. Marie I naváže známost se starším pánem a na večeři s ním předstírá skromnost a cudnost. Pak se objeví Marie II, usedne k dvojici a bezostyšně si na účet pána objedná různé pochoutky. Dívky nakonec překvapeného muže doprovodí na nádraží, posadí ho do vlaku a dojatě mu zamávají. Tento trik několikrát opakují, okradou toaletářku a hrají hru s mladým mužem, který tvrdí, že se vášnivě zamiloval do jedné z Marií. To všechno jim však nestačí, chtějí být stále zkaženější, ale také si uvědomují, že si jich lidé nevšímají. Jednoho dne vyjedou z podzemí hotelu do vyššího patra, kde je v krásném sále připravena bohatá hostina. Dívky se po chvíli pustí do jídla, potom začnou po sobě házet dorty a zničí celý stůl. Houpou se na křišťálových lustrech, vyletí oknem a spadnou do řeky, kde se začnou topit. Nikdo je nezachraňuje, a tak obě Marie už nechtějí být zkažené. Vrátí se do rozbitého sálu, snaží se napravit škody a utěšují se slibem, že když budou hodné a pracovité, budou také šťastné.
   Two young girls - Marie I and Marie II - are convinced that "everything in this world is spoilt for them" and so they decide that as well will be depraved. They adopt the principle that "nothing matters, just so long as it's a joke". They look for jokes at home, in a swimming-pool and in night-clubs. Marie I starts a relationship with an older man and at dinner pretends that she is modest and chaste. But then Marie II appears, takes a seat at the table and shamelessly orders various delicacies at the man's expense. Finally the girls escort the surprised man to the station, put him on a train and wave him goodbye. They repeat this trick several times, they steal from a cloakroom attendant and play a game with a young man who claims to be passionately in love with one of the Maries. None of this is enough for them, however. They want to be even more depraved, but they are also aware that people don't notice them. One day they ride up to an upper floor of a hotel where a lavish feast has been set out in a beautiful hall. After a while the girls start in on the food, and then set about throwing cakes at each other and destroying the whole table. They swing on the crystal chandeliers, fly through the windows and fall into a river, where they start to drown. No one tries to save them, and both Maries lose their taste for being depraved. They return to the destroyed salon, try to repair the damage and comfort themselves with the promise that if they are good and work hard they will also be happy.