7 zabitých  (Seven Days in a Week)
R: Pavel Kohout V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Novotný - Kubala Dr: Alexandr Kliment VV: Věra Kadlecová N: Jelena Mašínová S: Jelena MašínováPavel Kohout TS: Jelena MašínováPavel Kohout PR: Jiří Mikeťuk AR: Marie KaplanováAlena Mikeťuková K: Josef Illík DK: Emil Sirotek AK: František Kučera Hu: Jan F. Fischer; archivní – E.F. Burian: píseň Pane, navštivte můj stánek, Karel Hašler: píseň Po starých zámeckých schodech Nahr: Orchestr Karla Vlacha Dir: Karel Vlach T: Vítězslav NezvalKarel Hašler Zp: Marie BurešováHana HegerováVladimír Vostřel Arch: Jan Oliva Kost: Marta BártováVěnceslava KulhaváEmilie Fišarová Ma: František MalecBožena DošláMarie Džbánková St: Jaromír Janáček Zv: František Fabián H: Stanislava Bartošová (zdravotní sestra Jenka), Radoslav Brzobohatý (MUDr.Petr Bohdan), František Němec (voják Míla), Marie Drahokoupilová (Ivana, Bohdanova bývalá přítelkyně), Marie Marešová (Jenčina matka), Zdeněk Jirotka (Ludvík, Jenčin otec), Jaroslava Pokorná (zdravotní sestra Olina,Jenčina kol), Jaroslava Obermaierová (zdravotní sestra Eva, Jenčina kole), Vladimír Vostřel (Jirka, Mílův kamarád), Vladimír Krška (opilec), Vlastimil Hašek (restaurátor Křáp), Vincenc Wingler (akademický malíř Loužecký), Michael Junášek (násilník), Jiří Zahajský (řidič-násilník), Vladimír Bičík (kapitán Sklenička), Václav Mareš (sudí volejbalu), František Marek (vrchní Pleštil), Jan Vala (Ondra, Jenčin bratr), Karel Hábl (strážmistr VB), Zdeněk Dušek (vojín Kalaš, dozorčí ve vězení), Josef Bláha (Otakar Krátký z Brna), Jelena Mašínová (dívka), E. Mašín (dívčin partner), B. Doudová (Doudová, kastelánka na Konopišti), L. Taubová (dáma v nemocnici) Spol: Diana HeringováMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.03.1965 
 
   Mladičká pohledná zdravotní sestra Jenka prožívá sedm dní, nebo spíše večerů a nocí, svého života. Jenka přitahuje pozornost mužů a také se s nimi ráda baví, přesto má hranici přes níž její flirty nepřestoupí, a zůstává věrná svému Filipovi, který je na vojně. V neděli dívka čeká, že přijede na krátkou dovolenou. Místo něho dorazí kamarád Míla a omlouvá Filipa, který musel zůstat v kasárnách. S Mílou stráví Jenka kamarádskou a počestnou noc. V pondělí má dívka rande s přitažlivým lékařem, ale místo sebe mu posadí do auta opilého zoufalce. V úterý se vrací v noci sama domů a dotěrného elegána z ulice dovede až domů do ložnice, kde ho představí rozespalým rodičům. Ve středu navštíví s lékařem Konopiště a ve čtvrtek uteče z jeho chaty, když se během příjemného večera schyluje k důvěrnostem. V pátek objeví Jenka v nemocnici lékařovu bývalou milenku, která se pokusila o sebevraždu. V sobotu jede dívka stopem za Filipem. Zdá se, že její milý má službu ve městě, ale po dlouhém hledání jí Míla prozradí, že je pro nějaký přestupek "v base". Filipovi kamarádi Jence umožní kratičký rozhovor přes okno. Jenka se vrací do Prahy. Na silnici jí zastaví auto s dvěma muži. Jsou veselí a opilí. Dívku, která odmítne jejich "milostné" návrhy, odvezou do lesa, kde ji zbijí a ujedou…
   Seven days, or rather evenings and nights, in the life of Jenka, a young good-looking nurse. Jenka is attractive to men and enjoys their company, but there is a limit beyond which she won't go, since she is faithful to her Filip, who is doing his military service. On Sunday the girl awaits Filip to arrive on a short period of leave, but instead his friend Míla turns up and apologizes for Filip, who has to stay in the barracks. Jenka spends a friendly and chaste night with Míla. On Monday the girl has a date with an attractive doctor, but she puts a drunken wreck in his car instead of getting in herself. On Tuesday she is coming home by herself at night, and leads an importunate dandy all the way back to her house and up to the bedroom, where she introduces him to her sleepy parents. On Wednesday she visits the chateau of Konopiště with the doctor and on Thursday she escapes from his country cabin, since he has become amorous during the pleasant evening. On Friday Jenka finds the doctor's former lover, who has tried to commit suicide, in the hospital. On Saturday the girl sets off to see Filip, hitchhiking. It seems that Filip is on duty in the town, but after a long search Míla reveals that he has been confined to prison for some minor offence. Filip's friends allow Jenka to have a quick talk with him through the window. Jenka is returning to Prague. On the highway two men in a car stop for her. They are jovial and drunk. When the girl rejects their "amorous" proposals, they take her into a wood, where they beat her and then drive off...