Sedm havranů  (Seven Ravens,The)
R: Vladimír Čech V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra KalábováRadovan Kalina VV: Josef Ouzký N: Jiří Křižan S: Vladimír ČechJiří KřižanJiří Mucha PR: Věra Ticháčková AR: Josef SandrLenka Němečková K: Václav Huňka DK: Emil Sirotek AK: Emil Hora Hu: Štěpán Lucký; archivní – píseň Už mou milou do kostela vedou Nahr: Reinberger Jiří Arch: Jaroslav Krška Výtv: Bohuslav Kulič Kost: Karel PostřehovskýHelena VondruškováJana Ledecká Ma: Jiří HurychLibuše MachkováJiří Nevařil St: Antonín Zelenka Zv: Pavel Jelínek Op: Sekanina Petr pplk. H: Vlastimil Čaněk (Vašek), Milan Jedlička (Lojza), Josef Hajdučík (Rus Viktor), Luděk Eliáš (řezník Robert), Jiří Bednář (student Zdeněk), Jiří Ostermann (židovský lékař Pavel), Mojmír Fašung (Emil), Mikuláš Ladižinský (hajný Jožin Bátrla), Jela Bučková (Zuzka, dcera hajného), Zdeněk Kampf (starosta), Oto Ševčík (důstojník SS Fridrich), Ladislav Fišer (donašeč Čermák), Ladislav Knížátko (německý důstojník), Vlasta Kleinová (vesničanka, Zuzčina příbuzná), Miloš Willig (partyzánský velitel Jenda), Zuzana Šavrdová (sekretářka Bětuška), Antonín Klimša (vesničan), Oldřich Lukeš (vesničan na úřadě), Milena Geislerová (Lojzova žena), Miloš Vavruška (příslušník SS), Jaroslav Horký (příslušník SS), Milan Jonáš (příslušník SS), Štěpánka Ranošová (žena v okně), Milan Šulc (lékař), K. Přibylová (nevěsta) Spol: Jarmila Knížková Stp: 100.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.11.1967 
 
   Listopad 1944. Ostravské gestapo nařizuje konfidentu Čermákovi, aby nalezl a zadržel uprchlého ruského vězně, který pracoval v podzemní továrně na výrobu tajné zbraně. - V beskydských horách v napůl vypálené chalupě se sejde sedm uprchlíků - sedm havranů. Jsou mezi nimi muži, co chtějí bojovat proti Němcům, ale také Žid skrývající se před transportem, šmelinář a mladý Rus Viktor. Energický Lojza převezme velení a s pomocí hajného Jožina obnoví spojení s partyzánským oddílem, vedeným Jendou. Při společné akci - vyhození mostu - jsou však přepadeni Němci. Všichni se domnívají, že je někdo musel prozradit. Jejich podezření potvrdí hajný, který našel pod pařezem zprávu pro gestapo. Viktor cítí, že mu ostatní nedůvěřují a začne jednat. Při kartách shromáždí rukopisy celé skupiny a vydá se za hajným, aby je porovnal s nalezeným lístkem. Než se muži domluví, Viktor musí utéci před přijíždějícími vesničany. Po návratu ze schůzky s Vaškem, jedním z "havranů", najde hajného dcera Zuzka otce zavražděného. Ve skupině vypukne panika. Muži se vzájemně podezírají a nikdo nevěří nikomu. Se vzrůstajícím napětím dojde ke střelbě. Na živu zůstane jen Pavel, Vašek a Viktor. Vaškovi vypadne z kapsy lístek, který vzal hajnému. Muži prchají dále do hor, jeden z nich je zrádce.
   November 1944. The Ostrava Gestapo order an informant Čermák to find and catch an escaped Russian prisoner who has been working in underground a factory on the production of a secret weapon. In the Beskids Mountains seven fugitives - seven ravens - meet in a half-burnt cottage. They include men who want to fight against the Germans, but also a Jew in hiding to avoid the transports, a black-marketeer and the young Russian Viktor. The energetic Lojza takes command, and with the help of the gamekeeper Jožin he re-establishes communication with a partisan brigade led by Jenda. At a joint action - the blowing up of a bridge, however, they are surprised by the Germans. Everyone believes that someone must have betrayed them. Their suspicions are confirmed by the gamekeeper, which finds a message for the Gestapo under a tree-stump. Victor senses that the others do not trust him, and playing cards he takes action, putting together samples of the handwriting of everyone in the group and setting off after the gamekeeper to compare them with the writing on the message. Before the men have time to talk, however, Viktor has to escape from the approaching villagers. After returning from a meeting with Vašek, one of the "ravens", the gamekeeper's daughter Zuzka finds her father murdered. Panic breaks out in the group. The men all suspect each other and no one trusts anyone. Tension rises and ends in shooting. Only Pavel, Vašek and Viktor remain alive. The message that he took from the gamekeeper falls out of Vašek's pocket. The men flee further into the mountains. One of them is a traitor.