Sběrné surovosti  (Cruelties of Life)
R: Juraj Herz V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Feix - Brož VV: Jaroslav Prokop N: povídka Baron Prášil ze sbírky Perlička na dně S: Juraj HerzBohumil Hrabal PR: Květa Lehovcová K: Rudolf Milič DK: Josef Pechar Hu: Zdeněk Liška; archivní – Eduardo di Capua: píseň Ó, sole mio Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Giovanni Capurro Zp: hlas mužský Arch: Oldřich Bosák Kost: Olga Dimitrovová Ma: Rudolf Hammer St: Jaromír Janáček Zv: Dobroslav Šrámek H: Václav Halama (Hanťa), František Ketzek (šéf sběrny), Gübel Ivo [dab] (hlas šéfa sběrny), Bobina Maršátová (Mařenka), Libuše Palečková (maminka kluka Pepíčka), Jan Vlček (kostelník), Olga Novotná (Hedvika), Antonín DimitrovIvana KlíčníkováVáclav SoldátKarel VeselýFrantišek PelikánVěra PokornáRůžena VlčkováL. RubínováA. MukenšnáblováM. CirmonováK. HadrbolecR. CvrčekRosůlková Marie [dab] (hlas zákaznice) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.09.1965 
 
   Svérázný a hlučný zaměstnanec sběrny surovin Hanťa rád šíří o lidech ve svém okolí různé smyšlenky. V prostředí, kde mají dříve uznávané hodnoty halířovou cenu, dochází ale i bez toho k absurdním situacím. Hanťův kamarád - kostelník od svatého Tadeáška - snímá ze zdi děkovné cedulky věřících, aby je přišrouboval na jiném místě. Šéf sběrny - jemný pan Bohoušek - si stěžuje, co o něm zase Haňta navyprávěl. Přicházejí lidé se starým papírem. Malý Pepíček odevzdal se sběrem i matčinu účetní bilanci, na které pracovala dva dny. Hysterická žena střídavě fackuje synka a hledá v ohromné kupě papíru. Starou ženu pohorší, když jí za milostné dopisy z mládí nabídnou jedinou korunu. Kostelník pošle Bohouškovi vyřazené dřevěné sochy svatých. Hanťa ho přemluví, aby je rozřezali nejprve na malé části. Bohoušek obletuje útlou slečnu Hermínku. Hanťa dostane od postarší tlusté hostinské vynadáno, protože o ní roznesl, že je těhotná. Žena mu však za několik ženských románků odpustí. Ztratil se Pepíček a Hanťa ho málem vylisoval se starým papírem. Nastává večer, Hanťa se sprchuje, Bohoušek sestavuje rozřezané sochy...
   Hanťa, the peculiar and noisy employee of a scrap-yard, likes spreading various made-up stories around his neighbourhood. In an environment in which previously recognized values are no longer worth a penny, however, absurd situations arise even without his fictions. Hanťa's friend, the verger of St Tadeáš's Church, takes down the thank you messages written by parishioners and screws them up in a different place. The head of the scrap-yard, the refined Mr Bohoušek - complains that Hanťa has once again been spreading tales about him. People come to dump old paper. Little Pepíček has put his mother's accounts, on which she has worked for two days, into the scrap. The hysterical woman alternately slaps her son and scrabbles through the huge mound of paper. An old woman is furious when they offer her just one crown for love letters from her youth. The verger sends Bohoušek discarded carved wooden statues of the saints. Hanťa persuades him first to cut them into small pieces. Bohoušek is courting the frail Miss Hermínka. Hanťa gets a bawling out from a fat elderly barwoman because he has been telling people she is pregnant. But in return for several old romantic novels the woman forgives him. Little Pepíček has got lost, and Hanťa nearly puts him through the crusher with the old paper. Evening is falling, Hanťa is showering, Bohoušek is piecing together the parts of the statues...