Sázka  (Bet,The)
R: Radim CvrčekMilan Šimek V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1965 Dr: Jiří Blažek VV: Karel Hutěčka N: Milan Šimek S: Radim CvrčekMilan Šimek AR: Gino HašlerEva Beránková K: Karel Kopecký AK: Arne Parduba Hu: Harry Macourek; archivnípíseň Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: Ladislav Županič Ma: Dušan Brodanský St: Antonín Štrojsa Zv: František Strangmüller H: Otakar Prajzner (Pinďa), Jarmila Rázlová (Eva), Pavel Novotný (Pinďův kamarád), J. Švec (Pinďův kamarád) Spol: Jana IvánováJ. Bosáková Stp: 019.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Je letní den a čtveřice mladíků ledva plnoletých se trochu nudí. Domlouvají si večerní návštěvu kavárny Národní dům. Nejmladšímu zvanému Pinďa se moc nechce a kamarádi usoudí, že má rande. Z krátkého popichování vyplyne sázka o láhev vína, kterou vyhraje Pinďa, pokud přivede svoji známost do kavárny. V opačném případě musí koupit láhev každému z kamarádů. Pinďa statečně souhlasí, dívku si však musí teprve sehnat, aby se před kluky neshodil. Sestřenice jako první pomoc selže, odjela k babičce. Pinďa se toulá ulicemi Olomouce, když ho osloví mladičká dívka s prosbou o zapůjčení tužky. Pinďa vyrazí "do útoku". Plavovlasá mladičká Eva je nejprve trochu odměřená, ale pak se mezi nimi rozproudí přátelská konverzace. U výlohy knihkupectví dívka recituje verše svého oblíbeného Nezvala a mladík je čím dál tím víc okouzlen. Odpoledne uteče jako voda a před domem, kde dívka bydlí, najde Pinďa odvahu pozvat ji na večer do kavárny. Eva souhlasí a mizí za dveřmi. Vtom si Pinďa představí střetnutí své křehké začínající lásky s hrubě žertujícími kamarády. Evu na schodech dohoní a místo schůzky změní. Raději obětuje sázku než rodící se cit.
   It is a summer day and a foursome of very young men is slightly bored. They arrange to go to the coffee house Národní dům in the evening. The youngest, Shorty [Pinďa], however, doesn't much want to go and his friends decide that he must have a date with a girl. After some teasing they propose a bet; if Shorty brings his date to the coffee house he will win a bottle of wine, but if he fails he will have to buy a bottle of wine for each of his friends. Shorty bravely agrees, but now he actually has to find a girl so as not to lose face with his friends. His cousin can't help, since she has gone off to their grandmother's. Shorty wanders the streets of Olomouc, when he is approached by a young girl who needs to borrow a pencil. Shorty goes "on the attack". At first, blonde young Eva is rather aloof, but soon they are having a friendly conversation. By a bookshop window the girl recites the verses of her favourite poet Nezval and the young man is more and more enchanted. The afternoon hours go by like minutes and finally, in front of the house where the girl lives, Shorty finds the courage to invite her to the coffee house that evening. Eva agrees and disappears behind the gate, but then Shorty starts to imagine the encounter between his fragile only just beginning love and his crudely jocular friends. He catches Eva up on the steps and changes the place of the date. Losing the bet is better than losing his incipient feeling.