Rozmarné léto  (Capricious Summer)
R: Jiří Menzel V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šmída - Fikar Dr: Jan LiboraVladimír Kalina VV: Zdeněk Oves N: novela Rozmarné léto S: Václav NývltJiří Menzel TS: Jiří Menzel PR: Miloš Kohout AR: Anna Pokorná K: Jaromír Šofr DK: Petr Čech AK: Jiří Kučera Hu: Jiří Šust; archivní – píseň Jak je krásné kouzlit ohně na světě, píseň Když se ten Tálínskej rybník nahání Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Waldemar Matuškasbor Arch: Oldřich Bosák Kost: Olga DimitrovováFrantišek SadílekMarie Broncová Ma: Rudolf HammerRůžena RichterováMarie Machová St: Jiřina Lukešová Zv: Jiří Pavlík H: Rudolf Hrušínský (mistr Antonín Důra), Míla Myslíková (Kateřina, Důrova žena), Vlastimil Brodský (major Hugo), František Řehák (abbé Roch), Jana Drchalová (artistka Anna), Jiří Menzel (kouzelník Arnoštek), Bohuš Záhorský (urputný dědek), Vlasta Jelínková (služebná na faře), Alois Vachek (muž v hospodě), Bohumil Koška (muž v hospodě), Karel Hovorka (muž v hospodě), Vladimír Pátek (muž v hospodě), Pavel Bošek (starosta), Antonín Pražák (policajt), Ludvík Wolf (výrostek), Jaroslav Tomsa (výrostek), Karel Engel (výrostek), Jiří Kasík (výrostek), Jindra Fenclová (žena na plovárně), Růžena Preisslerová (žena na plovárně), Karel Schmied (dubl za Menzela) Chor: Luboš Ogoun Spol: Jarmila KostolnáŠtěpánka StříbrnáBohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.05.1968 
 
   červen je počasí nezvykle chladné. Do říčních lázní mistra Důry přesto přijdou jeho přátelé abbé Roch a major Hugo, aby si jako vždy zafilozofovali. Na cestě k městečku se objeví komediantský vůz. Večer se Důra, major, abbé i Důrova manželka Kateřina zúčastní provazochodecké produkce kouzelníka Arnoštka. Všechny tři postarší muže okouzlí krásná Arnoštkova společnice Anna, paní Kateřině se zalíbí Arnoštek. Ve třech nocích se postupně všichni tři muži pokusí o štěstí s Annou, ale zdá se, že žádný z nich neuspěje tak, jak by si přál. Důrovu schůzku s Annou překazí Kateřina. Do maringotky, kde abbé s Annou smaží ryby, vtrhnou opilci, kteří pak ve rvačce natrhnou abbému ucho. Major po lukulské večeři s Annou usne. Kateřina prožije s Arnoštkem krásné chvíle, ale když se Arnoštek při pádu z provazu zraní, žena odmítne pomoci Anně při náhradním představení a vrátí se k manželovi. Pánové znovu sedí na plovárně a diskutují, po cestě z města odjíždí Arnoštkova maringotka. Prší a mistr Důra znovu konstatuje: "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný."
   The weather is unusually cold for June but Abbé Roch and Major Hugo still go to visit their friend, master Důra, at his river resort, and to philosophize. On the road a circus trailer car is travelling towards the small town. In the evening, Důra, the major, abbé and Důra's wife Kateřina go to the show performed by the tightrope walker and magician Arnoštek. The three middle-aged men all lust after Arnoštek's beautiful assistant Anna, and Mrs Kateřina is keen on Arnoštek. During the three consecutive nights, all three men try their luck with Anna but it seems that none will be so successful as they would like to be. Kateřina interrupts Důra's date with Anna. As the abbé and Anna fry fish in the trailer, some drunkards break in and there is a fight in which the abbé's ear is slightly torn. After a Lucullan dinner with Anna, the major falls asleep. In the meantime, Kateřina enjoys herself with Arnoštek but when he falls off the tightrope and hurts himself, she refuses to help Anna with the performance, and instead returns to her husband. The men are back bathing, and conversing, as Arnoštek's trailer car leaves the town. It is raining and master Důra remarks: "This kind of summer strikes me as rather unfortunate".