Reminiscencie  (Reminiscence)
R: Emil Fornay V: Studio FAMU, 1966 VV: Černý Jan (výroba) N: Emil Fornay S: Emil Fornay K: Emil Fornay Hu: Miloš Starosta; archivní Nahr: Brunner Vladislav St: Emil Fornay Zv: Ondrej Polomský H: Karol Čálik (mladý muž), Miloš Starosta (klavírista), Elena RajcováViera Pavlíková Spol: Alexander VikaJ. HabarováL. HencS. HencJ. FröhlichĽ. KozinkováJ. NemčekĽ. ŠomskáKališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Hudba hraje, mladý muž poslouchá a před jeho vnitřním zrakem se míhají obrazy, symbolizující jeho zážitky a pocity z minulosti. Ze vzpomínek se vynořuje dívka a její podoba se vrací v kaleidoskopu jiných záběrů: taneční střevíce, fotografie matky, sochy, kresby, chlapec hrající si s kostkami, žena pere a věší prádlo, mladík ji líbá, děvče si zapíná blůzku, jiná jde zasněženým městem, auta, muži pijí v hospodě, oheň v kamnech, svatební obřad mladého muže, odchází se ženou z radnice, za nimi je dívka ze vzpomínek...
   Music is playing and a young man listens as images flash before his inner vision, symbolizing the experiences and feelings of his past. A girl emerges from memory and her image returns in the kaleidoscope of other shots: dance shoes, a photograph of his mother, sculptures, drawings, a boy playing with dice, a woman rinsing and hanging her washing, the young man kisses her, a girl buttoning up her blouse, another walking a snow-bound city, cars, men drinking in a pub, a lit fireplace, the young man's marriage ceremony, he is leaving with his wife the town hall, behind them is with the girl from his memories...