Rána pod pás  (Blow Below the Belt,A)
R: Ivo Toman V: Československý armádní film, 1968 Dr: Karel Chytil VV: Jan Fulín N: Ivo Toman S: Ivo Toman K: Jan Jiráček Hu: archivní /Šust Jiří/ St: Alois Fišárek Zv: Karel Cajthaml H: Schmiedberger Miloš (2)Jan Výborný Spol: Svatopluk PánkaJ. BoháčováP. Kroupa Stp: 011.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   V jedné vojenské jednotce probíhá nácvik zásahu zdravotníků při boji. Jeden z "raněných" je naložen do zadního prostoru velké sanitky odjíždějící do kasáren. Voják si připomíná slova o nutné spolupráci mezi účastníky akcí, která jediná zajistí úspěch, a různé situace, při nichž se setkal se zdravotníkem, velícím této sanitce. Muž mnohokrát lhostejně pozoroval námahu ostatních vojáků a nikdy se jim nesnažil pomoci. Proto také, když sanitka zapadne do bláta, voják si nezúčastněně sedne opodál a nechá zdravotníka, aby si za pomoci lopaty sám z problému pomohl. Sanitka po čase pokračuje v jízdě a dojede k civilnímu nákladnímu automobilu, který se zvrhl na okraji silnice a z korby spadlo velké množství košatin s živou drůbeží, rozbíhající se nyní do okolí. Oba muži - zdravotník i voják - neváhají a aktivně se zapojí do chytání slepic. Znovu zazní slova o důležitosti vzájemné spolupráce.
   An army unit is being trained for cases of medics' intervention in combat. One of the "wounded" soldiers is loaded onto the back of a large ambulance that leaves for the barracks. The soldier remembers told words that co-operation among those involved in the action was the main prerequisite for success. He recalls all the different situations in which he met the medical orderly in charge of the ambulance, and how the man looked on with complete indifference, without doing the slightest thing to help, as other soldiers tried hard to fulfil their tasks. Therefore, when the ambulance is trapped in the mud, the soldier takes a seat some distance away from the scene; unconcerned, he then watches the medic help himself out of the problem with a shovel. After a while, the ambulance continues on its journey and reaches an overturned civilian truck on the side of the road. The truck has been loaded with scores of wicker baskets full of live poultry that are now scattered all around the highway and the surrounding fields. Without thinking twice, both the medic and the soldier set to catching chickens and again they talk about the importance of co-operation.