Pytel blech  (Bag of Fleas,A)
R: Věra Chytilová V: KF Praha, 1962 Dr: Václav Borovička VV: Stanislav Koláček N: Věra Chytilová S: Věra Chytilová K: Jaromír Šofr Hu: archivní; archivní – píseň Na naší zahrádce rozkvetly růže, Eduardo di Capua: píseň Za rok se vrátím, píseň Louky lesy probudíme naší malou písničkou, píseň Ramona T: Jiřina Fikejzová Zp: hlas ženskýsbor dívčíhlas mužskýsbor ženskýsbor mužský St: Marie Čulíková Zv: Gustav HoudekJan KindermannBenjamin Astrug H: Čočková Helga [dab] (hlas Evy Gálové) Stp: 043.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Do internátu textilního závodu nastoupí nová učenka Eva. Klidné a tiché děvče se postupně seznámí s dívkami, s nimiž bydlí v jednom pokoji. Marie je duší pěveckého kroužku a za své zpívání je odměňována často vycházkami. Přemýšlivá Jana hloubá nad otázkou, zda je Bůh. Líza se chce stát parašutistkou, Květa sbírá fotografie filmových herců, Helena se stále otáčí jen před zrcadlem. Nejvíce se Eva sblíží s nezávislou Janou. Jana zorganizuje výpravu za Mariiným balíkem s pochoutkami z domova a za trest má pak zakázané vycházky. Je z dívek nejzručnější a zaučuje Evu. Po čase se přizná, že má chlapce. To vysvětluje její záchvaty vzdoru a konflikty s vychovatelkami. Jednou je dívka přistižena na pokoji s cigaretou a její případ vyšetřuje dílenská rada. Ta dává Janě lhůtu jednoho měsíce na polepšení. Všichni se domnívají, že se nenapraví. Jen zkušený mistr jí věří a jemu také Jana řekne o svém trápení. Její chlapec odchází za týden na vojnu a Jana se bojí, že ho možná už nikdy neuvidí.
   A new trainee Eva joins the women's hostel at a textile factory. The quiet and withdrawn girl gradually meets other girls whom she is sharing the room with. Marie is the soul of the singing circle and often gets time off as a reward for her singing. The thoughtful Jana ponders over whether God exists or not. Líza wants to become a parachutist, Květa collects photographs of film actors, and Helena does nothing but stand and look at herself in the mirror. Eva grows closest to independent Jana. Jana organizes an expedition to pick up a parcel sent to Marie full of delicacies from her home, and she is punished by being denied time off. She is the most skilled of the girls and instructs Eva. After some time, she admits that she has a boyfriend. This explains her fits of anger and conflicts with the tutors. One time the girl is caught smoking a cigarette in her room and the workshop board debate her case. They give Jana a month to improve. Nobody expects her to really make any progress. Only their experienced master has faith in her; he is the only one in whom Jana confides her worries. Her boyfriend is going to military service in a week and she fears she may never see him again.