Případ pro začínajícího kata  (Case for a Young Hangman)
R: Pavel Juráček V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Juráček - Kučera Dr: Václav Nývlt VV: Jan Balzer N: kniha Gulliverovy cesty /Gulliver's Travels/ S: Pavel Juráček TS: Pavel Juráček PR: Boris AdamecTomáš Svoboda AR: Jolana BajtkováFaktorová Jitka (2)Irena Klausová K: Jan Kališ DK: Rudolf Holan AK: Viktor Růžička Hu: Luboš Fišer; archivnípíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Kühnův dětský pěvecký sborKühnův smíšený sbor Arch: Milan Nejedlý Výtv: J.I. GrandvilleHugo DemartiniVladimír Dvořák Kost: Pištěk Theodor ml.Ondrej Brezovský Ma: František ČížekVáclav VolkVlasta Matuchová St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián NT: J.I. Grandville H: Lubomír Kostelka (Lemuel Gulliver), Pavel Landovský (fízl), Klára Jerneková (Markéta), Milena Zahrynowská (Dominika), Rázlová Regina [dab] (hlas Dominiky), Luděk Kopřiva (Vilém Seid), Slávka Budínová (Vilma, Seidova žena), Pavel Bošek (docent Baux), František Holar (vedoucí dobrovolník), Miroslav Macháček (Munodi), Věra Ferbasová (Munodiová), Eduard Dubský (prefekt), Miloš Vávra (Emil), Jiřina Jirásková (Tadeášová), Jiří Hálek (guvernér), Jiří Janda (Patrik), Radovan Lukavský (profesor Beiel, Patrikův strýc), Nataša Gollová (referentka), Jiří Hrzán (obecní blázen Vyskoč), Zdeněk Kryzánek (ministr orby), Vítězslav Černý (kat), Miroslav Hotový (regent Jeroným z Hory), František Husák (básník), Nina Bártů (královská kojná), Miroslav Homola (pravnuk trubače Melichara), Josef Kořán (dokazovatel), Miloš Hlaváč (usvědčovatel), Marta Krásová (dáma), Vladimír Hrabánek (vandrák v autobuse), Jindřich Bonaventura (komorník), Martin Kostelka (předseda soudu), Leoš Suchařípa (Tadeáš), Karel Vašíček (muž s kočkou), Daniela Šrajerová (elévka), Jindřiška Gabriela Preissová (manželka ministra železnic), Dagmar Rosíková (krotitelka), Milena Šebestová (studentka), Karel Mareš (asistent Reum), František Kubíček (řemeslník), Bohuslav Kupšovský (správce pečeti), Petr Hapka (klavírista), Vratislav Blažek (muž s rozsudkem), René Gabzdyl (povaleč, přítel Dominiky), Alois Čuřík (muž s hrnečkem), Ladislav Jakim (student Kryštof), Karel Engel (dobrovolník), Libor Fára (dobrovolník), Karel Bodnár (tanečník), Marie Grófová (tanečnice), Antonín Klepáč (tanečník), Emil Iserle (penzista), Homola Miroslav [dab] (hlas penzisty), Miloslav Horáček (tanečník), Antonín Klimeš (komorník), Miroslav Laňka (přísedící), Jan Maška (podúředník), Viktor Očásek (starý učenec), Eduard Pavlíček (ministr války), Viktor Maurer (Emen), Jiří Ptáčník (student), Svoboda Karel (herec) (administrátor), Marie Štrampachová (žena v kroji, druhá přísedící), Alois Vachek (ministr železnic), Blažena Vernerová (dáma v černém), Václav Volk (dobrovolník), Milan Udržal (zřízenec), J. Šubrt (ochránce studánky), Helena Živná (tanečnice), J. Hladký (tanečník), E. Poláchová (tanečnice), Žofie Futerová (tanečnice), Z. Petrů (řidič), J. Holovská (děvka), Narenta Jindřich [dab] (hlas z filmového týdeníku), Talpová Hana [dab] (hlas ženy v autobusu), Přeučil Jan [dab] (hlas řečníka), Divíšková Nina [dab] (hlas zapisovatelky) Spol: Blanka RýdlováJitka ŠulcováSedláček Jan (2) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.07.1970 
 
   Lemuel Gulliver havaruje se svým automobilem a na další cestu se v neznámé krajině vydá pěšky. Na silnici najde mrtvého zajíce oblečeného jako člověk a vezme mu z kapsy vesty hodinky. Polorozbořený dům, do kterého vchází, Lemuelovi připomíná dětství a vyvolá i bolestnou vzpomínku na milovanou dívku Markétu, která se před lety utopila. Gulliver se ocitne v Balnibarbi, zemi, jejímž zákonům a zvyklostem nerozumí, takže se neustále dopouští společenských přestupků. Právě ten den lidé podle nařízení mlčí a nutí k tomu i návštěvníka. Je podroben tvrdým výslechům, obtížně vysvětluje, že není zajícem Oskarem, jehož hodinky se u něj našly. S Markétinou podobou se setkává opakovaně u různých dívek. Dozvídá se o hlavním městě Laputě, které se vznáší vysoko na nebi a občas zastíní i slunce. Obyvatelé Balnibarbi tam neustále po provaze posílají věci potřebné k životu. Gulliver je odsouzen k trestu smrti, ale zachrání ho pozvání na Laputu. Tam zjistí, že vláda odsud dávno uprchla, stejně jako milovaný král, který už léta pracuje v Monte Carlu jako hotelový portýr. Když to po návratu řekne obyvatelům Balnibarbi, je rozhořčeným davem málem lynčován. Naštěstí uprchne a obecní blázen Vyskoč ho odveze tunelem pryč z té podivné země
   Lemuel Gulliver has had a car accident and continues his journey across the unknown countryside on foot. On the road he finds a dead rabbit dressed like a man and takes a watch from its waistcoat breast pocket. The half-ruined house that he enters reminds Lemuel of his childhood and brings up a painful memory of a dearly loved girl Markéta who was drowned years ago. Gulliver finds himself in Balnibarbi, a country where he doesn't understand the laws and habits and so continually offends against public decency. It is a day when people are ordered to keep their mouths shut and they force their visitor to follow suit. He faces harsh interrogation and finds it difficult to explain that he is not the rabbit Oscar whose watch has been found in his possession. He repeatedly sees Markéta's image in the various girls he encounters. He learns about the metropolis Laputa that floats high up in the air and occasionally causes eclipse of the Sun. Day and night, the people of Balnibarbi send provisions to their city via a rope. Gulliver is sentenced to death but then an invitation to Laputa saves him. Once there, he realizes that the government has long abandoned the city, like their beloved king who has been working as a porter in a Monte Carlo hotel for years. When Gulliver returns and imparts what he has found out to the Balnibarbians, the infuriated crowd almost lynches him. Luckily, he escapes and the fool Vyskoč takes him through a tunnel away from the strange country.