Případ Daniela  (Daniela Case, The)
R: Pavel Háša V: Československý armádní film, 1964 VV: Miloslav Jílovec N: Roman Hlaváč S: Pavel HášaRoman Hlaváč PR: František Brychta K: Jaroslav Kadlec AK: Karel Hložek Hu: Jiří Šust; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Milan Nejedlý St: Zdeněk Stehlík Zv: Karel Cajthaml Op: Chylík Vladimír mjr.Karel Paul kom: Jiří ŠrámekMilan Mach H: Václav Fišer (hlavní vyšetřovatel), Svoboda Jiří (herec) (mladý vyšetřovatel), Ota Varský (krejčí Josef Němeček), Miroslav Abrahám (agent Klaus Külpe, vl.jm. Jan Valt), Zdeněk Ornest (inženýr Feigl), Jindřiška Gabriela Preissová (Marie Kratochvílová), Karel LeschingerJan DrozdAlois PlocekJaroslav TomsaV. Moucha Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.05.1965 
 
   Pracoviště československé kontrarozvědky zachycuje delší dobu číselně šifrované zprávy s heslem "Daniela". Dešifrovaná zpráva odhalí neznámého agenta, který žádá informace o zkušebních testech nové zbraně. Zbrojařský závod má několik stovek zaměstnanců - každý z nich by mohl být hledaným špiónem. Začíná mravenčí a důsledné sledování všech osob v závodě a všech návštěv. Jednoho dne je na hranici s Německou demokratickou republikou nalezen mrtvý muž, který se chtěl ilegálně dostat na československé území. Porovnáním otisků prstů a dalším pátráním je objevena jeho totožnost a také souvislost s případem "Daniela". Stopa vede do Berlína a zpátky do Prahy a Ústí nad Labem. Postupně jsou identifikováni další pomocníci zahraniční rozvědky. Pracovníkům Bezpečnosti se podaří přilákat německého agenta do Československa. Je přísně sledován a dovede československé rozvědčíky k celému špionážnímu řetězci. Je zatčen a zkouška nové zbraně může být bez nebezpečí dokončena.
   Czechoslovak counter-intelligence has for a while been detecting coded numerical messages using the password "Daniela". When the message is decoded it proves to have come from an unidentified agent requesting information about new weapons tests. The armaments factory employs several hundred people, each one of whom could be the spy. The authorities begin meticulous and rigorous surveillance of all the factory workers and visitors. One day, on the border with the German Democratic Republic, a man is found dead after trying to enter Czechoslovakia illegally. The fingerprint data matching and further investigation reveal his identity and his link to the "Daniela" case. The evidence leads to Berlin and then back to Prague and Ústí nad Labem. The police progressively identify further people helping the foreign espionage ring. They lure the German spy into Czechoslovakia. He is closely followed by the Czechoslovak counter-espionage team and leads them to a whole network of spies. He is caught and imprisoned and the tests for the new weapon can now be completed without risk.