Příběh jedné noci  (Story of One Night,The)
R: Zdeněk Hrubec V: KF Praha/Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1963 VV: Dušan Schaffer N: Šimsa Jiří MUDr. S: Zdeněk Hrubec K: Jiří Kolín Hu: Václav Lídl; archivní Nahr: FISYO St: Antonín Štrojsa Zv: František Strangmüller Op: Král Vlastimil MUDr.Novotný Vladimír MUDr. Akom: Zdeněk Hrubec kom: Jana Drbohlavová H: Zdeněk Pošíval (MUDr.Navrátil), Monika Pošívalová (zdravotní sestra Jana), Orchestr Eduarda Parmy (taneční orchestr) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Do velké porodnice přivezla sanitka novorozenou holčičku. Ve vsetínské nemocnici, kde přišla na svět, nemají potřebné zařízení pro vyřešení jejího velkého zdravotního problému. Matka dítěte má krev s negativním RH faktorem a dítě má po otci RH+ a tato situace způsobila, že protilátky v těle matky zaútočily proti "vetřelci". Rychlou pomoc při záchraně sotva narozeného života může přinést pouze výměnná transfuze krve, při které je do žil děcka přiváděna čerstvá krev potřebné skupiny a tím jeho špatná krev postupně zředěna a odstraněna. V krevní bance nemocnice je však pouze polovina potřebného množství. Telefonáty dobrovolným dárcům nejsou úspěšné. Je totiž právě poslední den roku - svátek Silvestra - a lidé oslavují. Podaří se zastihnout jen některé dárce, ale naneštěstí všichni už pili alkohol. Až v tu chvíli se o problému dozví zdravotní sestra Jana, a protože má právě hledanou krevní skupinu, okamžitě se nabídne k transfuzi. Odmítne peníze, těší ji, že pomohla zachránit život dítěte.
   An ambulance has just brought a newborn baby girl to a big maternity ward. In the Vsetín hospital where the baby has been born they don't have the necessary equipment for her serious health problem. The child's mother is an Rh-negative blood type and the child is Rh-positive after her father. This has caused the antibodies in the mother's body to attack the "intruder". Only an exchange transfusion can save the baby's life, exchanging the baby's blood for new blood that matches the mother's. In this way, its bad blood would gradually be diluted and removed. But the hospital's blood bank can only provide half the amount needed. All attempts to phone the volunteer blood donors prove unsuccessful. It is the very last day of the year and people are out celebrating New Year's Eve. They manage to reach some of the donors but unfortunately they have all drunken alcohol. Then nurse Jana learns about the problem, and since she has the matching blood group she immediately offers to give her blood for the transfusion. She refuses to take the money; she is comforted to know that she has helped save a baby's life.