Příběh dušičkový  (All Souls' Day Story,The)
R: František Filip V: Televizní filmová tvorba/Filmové studio Barrandov, 1964 VV: Rudolf Wolf N: povídka Dušičkový příběh S: Jiří Procházka PR: Jiřina Pokorná AR: Michaela KirchnerováEva Mičulková K: Vladimír OpletalMiroslav ŘezníčekKarel HolubKamil Kadeřábek Hu: Karel Sklenička; archivní – píseň Loučení, loučení, píseň Za městem v aleji prastarých lip Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: Josef KemrJan Pivec Arch: Miloš Ditrich Kost: Fernand VáchaMagdalena Lautnerová Ma: Otakar KošťálJiří Hurych St: Jan Kohout Zv: Ladislav Hausdorf H: Jan Pivec (c.a k.vrchní oficiál Vavřinec Kono), Jaroslav Marvan (vrchní revident Koláč), Dana Medřická (Petronila Konopková rozená Slejško), Libuše Havelková (hospodyně Tonička Trpalová zvaná T), Josef Kemr (cirkusák Matěj Chramostejl), Jiřina Šejbalová (kartářka Anastasie Wyhnalek), Martin Růžek (advokát), Josef Gruss (vrchní rada), Stella Zázvorková (domovnice Brejchová), Alois Dvorský (zřízenec Kropáček), Zdeněk Týle (hostinský) Spol: Jarmila Müllerová Stp: 096.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Československá televize Pr: 18.04.1965 
 
   Na den Dušiček vrchní oficiál Vavřinec Konopka s trochou závisti sleduje, jak si jeho přítel a spolupracovník revident Koláč v hostinci pochutnává na svíčkové. Jeho doma čeká jen oukrop a výčitky zlé ženy. V ten listopadový den však byl překvapen. Žádná váda a na stole upečená husička. Po obědě se Konopka vydal na hřbitov. Po návratu ho čekalo další překvapení. Žena mu utekla s komediantem a se všemi úsporami. Jen mu ještě před odchodem našla hospodyni. Konopka si brzy zvykl. Hospodyně Trpalka se o něho něžně starala a brzy mezi nimi vzniklo hlubší pouto. A když Trpalka čekala jeho dítě, šťastný Konopka podává návrh na rozvod. V tu chvíli se vrátí Konopkova manželka, kterou milenec opustil, když se jim rozplynuly Konopkovy peníze. Okamžitě vyžene Trpalku a chce znovu zaujmout své místo. Když se tomu Konopka energicky vzepře, sama požádá o rozvod a chce Konopku zničit. Litera zákona je bohužel na její straně. Přece však nakonec vše dobře dopadne. Konopka se v hostinci setká s manželčiným milencem a ten je za úplatu ochoten dosvědčit, že Konopkova žena s ním žila a dokonce vystupovala v cirkuse. Je opět dušičkový čas a v Konopkově bytě se ozve první pláč jeho právě narozené dcerky.
   On All Souls' Day, head official Vavřinec Konopka watches his friend and colleague auditor Koláč with more than a bit of envy as the man sits in the pub relishing his sirloin. All he has to look forward to is garlic soup and the nagging of his wicked wife. But that day in November, he is in for a surprise. No faults, and a roasted goose ready served on the table. After the meal, Konopka heads for the graveyard. When he returns, the man is greeted by another surprise. His wife has fled with a circus artiste and all their savings. She has found her husband a housekeeper before leaving. Konopka quickly gets used to the situation. The housekeeper Trpalová looks after him caringly and soon they develop a deeper bond. And when Trpalová is expecting his child, the blissful Konopka requests a divorce. But now the wife has come back, her lover having abandoned her when Konopka's money had been spent. She forces Trpalová to leave immediately and wants to take her old place. Konopka rebels and now she is the one to file for divorce and wants to destroy Konopka. Unfortunately, the letter of the law is on her side. Finally, it all ends well. Konopka meets his wife's lover at the pub. For a reward the man is prepared to testify that Konopka's wife lived with him and even that she performed in the circus. It is All Souls' Day once again and Konopka's flat resounds with the first cry of his newborn daughter.