První třída  (First Grade)
R: Radim Cvrček V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1968 Dr: Milan Šimek VV: Dušan Schaffer N: povídka S: Radim CvrčekMilan Šimek PR: Zdeněk Zydroň K: Karel Kopecký AK: Arne Parduba Hu: Harry Macourek Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Naďa Škapová St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek H: Martin Masner (Martin), Jana Vaňková (učitelka Šindelářová), Drbohlavová Jana [dab] (hlas učitelky), Miloslav Holub (školní inspektor) Stp: 014.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Školní inspektor vytýká mladé učitelce spoustu nedostatků, které má její první třída, ale ostatní třídy víceméně chválí. Děti se do školy trousí z chalup rozesetých po celém údolí a je jich tak malý počet, že se všechny učí pohromadě v jedné třídě. Učitelka děti chválí i napomíná, tak jak je hodnotil inspektor. Nešťastnou první třídu představuje jediný žáček Martin. Živý a upřímný chlapec je nešťastný z výtek, takže raději přerušuje učitelku mnoha otázkami a oslovuje ji teto Šindelářová, přestože to má zakázáno. Zdá se, že mu všechno činí potíže - psaní, čtení i počítání. Jedno jarní odpoledne zajde učitelka do chalupy, kde Martin bydlí. S překvapením zjistí, že kluk si hraje na školu a dokáže přednášet básničku, počítat i číst. Učitelka pochopí, že se Martin spíš stydí před staršími spolužáky, kteří se benjamínkovi smějí, a vyzkouší ho druhý den v prázdné třídě.
   The school inspector criticizes a young teacher for the deficiencies of her first-grade pupils, but is more or less positive about all the others. The children straggle in to school from cottages scattered around the entire valley. They are so few that they all take one and the same class. The teacher praises and scolds the children in keeping with the inspector's evaluation. Her wretched first-grade consists of a single pupil, Martin. The lively and honest boy is embarrassed about the criticism and prefers to interrupt the teacher by asking her lots of questions. He also keeps calling her aunty Šindelářová, although she has forbidden him to do so. Everything seems to be a problem for him - writing, reading and calculation. One spring afternoon, the teacher pays a visit to the cottage where Martin lives. She is surprised to see the boy playing school and reciting entire poems, as well as counting and reading. The teacher understands that Martin is probably ashamed to speak before his older friends at school, who mock the baby of the family, and so the next day she tests him before an empty class.