Pršelo jim štěstí  (It Rained Happiness)
R: Antonín Kachlík V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Feix - Brož Dr: Milena Honzíková VV: Gustav Rohan N: povídka Pršelo jim štěstí ze sbírky Pršelo jim štěstí S: Antonín KachlíkJan Trefulka TS: Antonín KachlíkJan KališMilan Nejedlý PR: Ota Koval AR: Věra KalesováVěra Pištěková K: Jan Kališ DK: Alexandr Rašilov AK: Petr Pešek Hu: Vladimír Sommer; archivní – Felix Mendelssohn-Bartholdy: převzatá Svatební pochod Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Milan Nejedlý Kost: Lída NovotnáMarie DoležalováEmilie Kůtová Ma: Jiří HurychVlasta Matuchová St: Miroslav Hájek Zv: Jiří KejřBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Jiřina Bohdalová (Věra Řeháková zvaná Píšťalka), Josef Langmiler (Lojza, Věřin kamarád), Jiří Krampol (Zdeněk Procházka, Věřin ženich), Jaroslav Nekolný (ředitel traktorové stanice Votava), Miroslav Mokošín (řídící Řehák, Věřin otec), Zdeněk Procházka (Ježek, Zdeňkův kolega), Pavel Spálený (Dubovský, Zdeňkův kolega), Věra Tichánková (Zdeňkova matka), Karel Pavlík (Zdeňkův otec), Helena Bendová (domovnice Ryšánková), Milan Draždík (Vrba, Zdeňkův kolega), Bohuslav Kupšovský (Horák, Zdeňkův kolega), Petr Čapek (kněz), Otto Sattler (ceremoniář), Jana Hladká (kamarádka), J. Korejsová (švadlena), Polák Zdeněk (2) (mechanik), Václav Podhorský (mechanik), František Hájek (mechanik), Jindřich Zloský (malíř), J. Zárubová (kadeřnice), E. Bergmanová (kadeřnice) Spol: obyvatelé města HořoviceIvana StrahovskáAnna MejtskáJiří Hlupý Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.03.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Věra Řeháková se připravuje na svou svatbu. Venku prší a mladé ženě se do mysli vkrádají vzpomínky na různé situace, které prožila se svým nastávajícím Zdeňkem Procházkou. Jen jedna je příjemná, ty ostatní ji stále zraňují. Vzpomíná na Zdeňkovu hrubou reakci, když mu oznámila, že čeká dítě. Jak ji nepodpořil, když upozornila na podvody některých pracovníků jejich traktorové stanice a žádala o povolání revizní komise. Jak cynicky se k ní choval, když se jednou zastavila před svatebními fotografiemi místního ateliéru. Konečně je oblečená a ředitel Votava, otec a kamarád Lojza ji odvezou na radnici. Ženich tam však není. Celou noc popíjel s kamarády ve skladišti a patrně tam usnul. Rychle pro něho jedou a přivezou ho ve špinavých montérkách. Jeho matka mu se studem pomáhá do obleku a všem se nakonec podaří Zdeňka dostat před oddávajícího úředníka. Věřiny ošklivé vzpomínky jsou stále dotěrnější, až se nakonec otočí a beze slova opustí radniční síň. Doma se s úsměvem i slzami pustí do úklidu. Rozhodla se pro samostatný a důstojnější život.
   Věra Řeháková is preparing for her wedding. It is raining outside and uninvited memories of various experiences with her husband-to-be Zdeněk Procházka trouble the young woman's mind. There is only one pleasant memory; all the rest still hurt her. She remembers Zdeněk's rude reaction when she told him she was pregnant; how he didn't support her when she alerted everyone to the misdoings of some co-workers from their tractor unit, and demanded an auditing commission; how cynical his comment was when she once paused before some wedding photographs in the window of the local photography studio. Finally, she is all dressed up and ready, and director Votava, her father and her friend Lojza take her to the town hall registry office. But there is no sign of the bridegroom. He has spent the whole night drinking with his friends at the warehouse and has obviously fallen asleep there. They hurry to fetch the groom and soon drive back with him in his dirty boiler suit. His embarrassed mother helps him into his wedding suit and finally they get him in front of the marriage official. Věra's ugly memories are more and more intrusive until she finally turns around and leaves the town hall without uttering a single word. At home, laughing and crying at the same time, she starts tidying up. She is determined to start an independent, and a more worthy life.