Preclík  (Pretzel)
R: Jaroslav Mach V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Šmída - Fikar VV: Ladislav Terš N: Václav Jelínek S: Václav JelínekJaroslav Mach PR: Václav Matějka AR: Eva Kolářová K: Jiří Tarantík DK: Miloš Petrolín Hu: Štěpán Lucký; archivnípíseň Nahr: Studijní skupina Karla Duby Dir: Karel Duba Zp: Pavel Sedláček Arch: Černý Karel (architekt) Výtv: Vladimír Dvořák Kost: Aša Teršová Ma: František Novotný St: Zdeněk Stehlík Zv: Ladislav Hausdorf kom: Oldřich Musil H: Martin Růžek (pekař Kožvara), Deyl Rudolf ml. (pekař Josef Dundr), Václav Lohniský (pekař Václav Ledecký), Vladimír Menšík (mistr Lavička), Lubomír Kostelka (pekař Žemla), Jiří Sedlmayer (mladý pekař Piontek), Josef Kozák (družstevník s kosou), Jiří Valenta (účastník školení), Oleg Reif (účastník školení), Jiří Vondrovič (účastník školení), Zdeněk Týle (účastník školení), Vítězslav Černý (kuchař), Karel Máj (generální ředitel), Oldřich Musil (ředitel), Vladimír Jedenáctík (náměstek), Josef Příhoda (převozník), Josef Chvalina (Balabán), Vladimír Huber (horník), Josef Koza (horník), Marie HübschováJiřina Blažková Stp: 027.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   V preclíkárně chybí Žemla, jeden z pěti pekařů, protože je neustále pověřován vítáním různých delegací. Mistr přesto zbylé pekaře žádá o uzavření závazku na zvýšení výroby o dvacet procent na počest narozenin Nejvyššího soudruha. Agilního pekaře Kožvaru napadne, že by mohli vyrobit největší preclík na světě, a svůj návrh postupně doplní nákresy a modely zařízení, která umožní náročný úkol splnit. Za jeho iniciativu ho vedení ocení vyznamenáním a pověří úkolem objíždět jiné podniky s přednáškou na téma Jak správně slaviti. Kožvara si postupně pro předvádění správného potlesku, klanění a skandování přibere pekaře Piontka a pak i Ledeckého. Poslední zbylý pekař Josef Dundr si zoufá, neboť už za všechny nemůže plnit plán. Jednoho dne nadšení pro Nejvyššího soudruha opadne a Kožvarova mise je zrušena. Všichni pekaři se vracejí zpět na své pracoviště…
   Žemla, one of the five bakers at a pretzel shop, is absent again. He always gets sent on calls to welcome all kinds of delegations. The master baker still insists that the rest of the bakers should sign an agreement obliging them to increase production by twenty percent in honour of the Great Comrade's birthday. The agile baker Kožvara has the idea of baking the biggest pretzel in the world. He prepares sketches and models for the equipment needed to help them complete the difficult task. The managers give him an award for his initiative and send him to visit other firms where he lectures on How to Celebrate Appropriately. Kožvara needs someone to provide him with the right applause, bows and cheers, and takes on first baker Piontek, and then Ledecký. The last remaining baker Josef Dundr is desperate because he can no longer fulfil the plan for everyone. One day, enthusiasm for the Great Comrade evaporates and Kožvara's mission is cancelled. All the bakers are back at their workplace...