Pozor volá Liška ...  (Attention: Fox Calling)
R: Vladimír Kabelík V: Studio populárně vědeckých a naučných filmů Praha, 1962 VV: Emil Havlín N: Radúz ČinčeraVladimír Kabelík S: Radúz ČinčeraVladimír Kabelík K: Jaroslav Hejlek Hu: Václav Lídl; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín St: Oldřich Speerger Zv: Gustav HoudekBenjamin Astrug Op: Karel LambertSmolík František (2) H: Michal Koblic (Honza zvaný Děcánko), Jaroslav Cmíral (velitel tábora), Miloš Vavruška (velitel Svazarmu), Miroslav Svoboda (cukrář - Liška 3), Josef Steigl (zmrzlinář - Liška 3), Jiří Hurta (traktorista - Liška 2), Karel Smyczek (Tonda), Michael Dáňa (Karel), Jan Klozar (Martínek), Zdeněk Chudáček (Jirka), Václav Hušek (Pepík), Pavel Zámečník (Mirek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Kluci z tábora mladých radioamatérů se chystají k závodům v zaměřování vysílaček. Všichni mají jednoduché přijímačky složené ze sluchátek a kosočtvercové ruční antény. Vytouženou výhrou má být svazarmovská výkonná přijímačka. Stanoviště vysílaček, hlásících se jako Liška 1, Liška 2 a Liška 3 jsou někde v lesích a skalách v okolí tábora a mohou být viditelná i maskovaná. Jedním z nejšikovnějších chlapců je Honza, kterému se ale někteří vysmívají pro jeho dobrý vztah ke klukům z nedaleké vesnice. Malému Martínkovi slíbí Honza svoji přijímačku, pokud vyhraje novou. Honza vyběhne na trať a brzy najde první stanoviště na skále. Objeví i Lišku 2, jímž je muž maskovaný jako řidič traktoru. Pak se Honza potká s Martínkem a zdrží se. Při hledání cesty zaslechne hlasy velitele tábora a velitele Svazarmu, kteří mluví o mapě se zakreslenými stanovišti, kterou nechali ve stanu. Honza po krátkém boji odolá pokušení a raději svízelně hledá dál. Přestože je v závodě poslední, Martínkovi slíbenou přijímačku daruje.
   Boys from a camp for young radio amateurs are preparing for a radio direction-finding competition. They all hold simple receivers with a headset and a rhomboid handheld antenna. The long-awaited prize is a high-performance communications receiver, given by the Union for Cooperation with the Army. The positions of the transmitters identifying themselves as Fox 1, Fox 2 and Fox 3 are somewhere in the woods and rocks of the area around the camp and could be either visible or concealed. Honza is one of the most skilful boys but the others laugh at him for making friends with the local children from a nearby village. Honza promises to give his transmitter to little Martínek if he wins a new one. Honza sets out on the track and discovers the first position on a rock. He also soon finds Fox 2, a man disguised as a tractor driver. Then Honza meets Martínek and gets delayed. When he resumes his search he hears the voices of the camp leader and the commander of the Union, talking about the map with the positions marked on it; they have left the map in the tent. Honza is tempted to go and take it but resists the temptation and continues the difficult search. Although he finishes last in the race, Honza gives Martínek the promised transmitter.