Potíže s kulturou  (Troubles with Culture)
R: Petr Schulhoff V: KF Praha, 1962 Dr: Vladimír Goldmann VV: Antonín Vaněk N: Petr Schulhoff S: Petr Schulhoff AR: Marie Zatloukalová K: Jan Špáta Hu: archivní; archivní – píseň Dvě bílé růže Zp: sbor St: Dana Lukešová Zv: Antonín Kleisner H: Dvořák Vladimír (herec) (redaktor Kulturních novin Valoušek), Vladimír Hrubý (kulturní referent Matýsek), Květa Fialová (úřednice Jiřinka Zemanová), Ota Motyčka (vrátný), Zdeněk Najman (spolustolovník), Mirko Musil (hrubián), Eva Svobodová (kuchařka), Vítězslav Černý (jedlík), Ludmila Píchová (bufetářka), Vlastimil Bedrna (muž s příborem), Karel ČernochV. Němec Stp: 012.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Redaktor Kulturních novin Valoušek chce napsat článek o jistém úspěšném podniku a kultuře v životě jeho zaměstnanců. Kulturní referent Matýsek se novináře s nadšením ujme a hrdě mu předvede moderně zařízený závodní klub a chlubí se různými kroužky i pravidelnými návštěvami divadel. Matýsek však musí na poradu k řediteli, a proto předá hosta úřednici Jiřince. Mladá žena novináře, zdá se úmyslně, pošle do závodní jídelny. Týdenní jídelníček na dveřích oznamuje na každý den guláš a také polévka je celý týden stejná - gulášová. V jídelně je veliký hluk, který zesiluje chraplavě reprodukovaná hudba z amplionu, a také veliký nepořádek. Kuchař položí na talíř rukou knedlíky, kuchařka je zalije omáčkou a přihodí dvě buchty. Šokovaný novinář se ohradí, ale kuchařka nechápe, na co si stěžuje. Tác i stůl jsou neuvěřitelně špinavé a navíc si stále zoufalejší strávník musí vyprosit příbor v bufetu. Když přijde loudit ke stolu kočka, Valoušek se vzdá a v mrákotách opouští jídelnu. Venku potká Matýska, který se mu diví. Sám by do jídelny nikdy nešel, nechce si znechutit jídlo. Naváže na předchozí hovor a dál se chlubí, co všechno dělá závod pro kulturní život dělníků.
   The editor of Culture Journal, Valoušek, wants to write an article about a successful plant and the role culture plays in the lives of its employees. The entertainments officer Matýsek enthusiastically takes the journalist under his protection and proudly demonstrates the modern interior of the plant's employees' club; then he boasts about the various societies active in their company and group visits to the theatre. But Matýsek has to see the company director and hands the guest over to Jiřinka, a young company clerk. She seems intent on sending the journalist to the canteen. The menu for the entire week that hangs at the door reads goulash soup followed by a goulash. The canteen is unbearably noisy, even more so because of the crackling sound of the music coming from the speakers and the total mess. The cook uses his hand to put dumplings on the plates and his female colleague pours the gravy over and adds two sweet buns. Shocked, the journalist protests but the cook doesn't understand what he is complaining about. Both the tray and the table are incredibly dirty and, what is more, the progressively more despairing customer must plead to get cutlery at the buffet. When a cat comes to the table wanting some food, the wretched Valoušek gives up and leaves the canteen. Outside, he meets Matýsek who is surprised to see him there. He would personally never enter that canteen. He wouldn't want to ruin his appetite. He goes on singing praises about all that their factory does for the cultural life of its workers.