Postava k podpírání  (Character in Need of Support,A)
R: Pavel JuráčekJan Schmidt V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Miloš Bergl N: Pavel Juráček S: Pavel JuráčekJan Schmidt PR: Pavel Horák AR: Jiřina MatiaskováZdenka Pešulová K: Jan Čuřík DK: František Uldrich AK: Jiří Macák Hu: Wiliam Bukový; archivní – lidová americká píseň: píseň Tralala T: Jiří Suchý Zp: Pavlína Filipovská Arch: Oldřich Bosák Kost: Jaroslava KomárkováZdena Šnajdarová Ma: Vladimír PetřinaMarie Džbánková St: Zdeněk Stehlík Zv: Adolf NacházelBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Karel Vašíček (Jan Herold), Consuela Morávková (prodavačka v půjčovně koček), Ivan Růžička (úředník), Spal Jaromír [dab] (hlas úředníka), Pavel Bártl (Kilián), Jiří Stivín (hudebník s klarinetem), Pavel Šilhánek (muž s kotlem), Jaroslav Zrotal (muž v kartotéce), Stanislav Michler (muž na ulici), Pohan Jan [dab] (hlas muže na ulici), Eduard Pavlíček (brýlatý muž na magistrátě), Maršálková Pavla [dab] (hlas Heroldovy matky) Spol: Jiřina ZnamenáčkováLudmila NáprstkováBohumil NovýJan Wahle Stp: 038.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Jan Herold hledá soudruha Kiliána. Má mu říci, že někdo umřel. Marně se dotazuje různých lidí. Nerozhodně bloudí starými pražskými ulicemi. Náhle spatří podivný nápis - Půjčovna koček. Ze zvědavosti vstoupí a za poplatek patnácti korun si vypůjčí mourovatou kočku. Druhý den ji chce vrátit, ale půjčovna mezitím zmizela. Vyptává se kolemjdoucích a potom se vydá po úřadech. Má strach, že bude muset za každý den zaplatit dvojnásobnou částku. Nikdo mu však nedokáže pomoci. Jan si nakonec vzpomene na Kiliána. Putuje po jakémsi úřadě nekonečnými chodbami, až se dostane do čekárny před Kiliánovou kanceláří, kde už čeká množství lidí. Jeden z nich, muž, vláčející koupelnový kotel, vrazí prudce do místnosti, označené Kiliánovým jménem. Kancelář je pustá, chybí i nábytek. Vyčerpaný Jan usedne v pivnici a u blízkého stolu vidí muže, který mu připadá jako Kilián. Muž na Janovu otázku odpoví záporně a chvatně odchází. Ještě než se ztratí v davu, zahlédne Jan, že muž nese pod paží kočku.
   Jan Herold is looking for comrade Kilián. He must tell him that someone has died. He asks different people but to no avail. He wanders the streets of old Prague indecisively All of a sudden, he sees a strange sign - Cats for Rent. Driven by curiosity, he walks in and gets himself a tabby kitten for fifteen crowns. The next day he wants to return it but the rental shop has disappeared in the meantime. He enquires with the passers-by and then goes to ask at official places. He is worried about having to pay penalties for keeping the kitten. Nobody can help him. Finally, Jan remembers Kilián. He wanders the endless corridors of an administrative building until he finally reaches the waiting room in front of Kilián's office. There is an entire crowd of people already waiting there. One of them, a man with a gas boiler, storms into the office that has Kilián's name on it. The office is deserted, even the furniture is missing. Exhausted, Jan goes to the local pub. Next to his table he sees a man who looks a lot like Kilián. When he asks the man, he denies it and leaves in a hurry. Before losing him in the crowd, Jan sees that the man is carrying a kitten under his arm.