Pevnost na Rýně  (Fortress on the Rhine)
R: Ivo Toman V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Zdeněk Oves N: Vladimír KalinaIvo Toman S: Vladimír Kalina TS: Ivo Toman PR: Otakar Fuka AR: Dagmar PerlováPavel Mertl K: Josef Illík DK: Jiří Ployhar AK: Emil Sirotek Hu: Jiří Šust; archivní – Joseph Haydn: píseň Hymna německá /Deutschlandlied/ T: August Heinrich Hoffmann Arch: Bohuslav Kulič Kost: Karel PostřehovskýFrantišek SadílekMarie BroncováIda Šmídková Ma: Stanislav PetřekFrantišek HavlíčekFrantišek Pilný St: Miroslav Hájek Zv: Emil PoledníkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Nevěřil František plk. H: Zdzisław Mrożewski (anglický generál sir Arthur Gordon), Raušer Jaroslav [dab] (hlas generála Gordona), Karel Höger (holandský admirál van Hoorn), Bohumil Šmída (americký generál Tim Attwood), le Breux Felix [dab] (hlas generála Attwooda), Norbert Christian (francouzský generál Jean-Paul Grém), Voska Václav [dab] (hlas generála Grémillona), Wilhelm Koch-Hooge (německý generál von Hoppe, vel.pev), Boháč Ladislav [dab] (hlas generála von Hoppeho), Wanda Spinka (holandská barmanka), Dítětová Jana [dab] (hlas barmanky), Józef Kostecki (MUDr.Lorenz, lékař v pevnosti), Ráž Vladimír [dab] (hlas MUDr.Lorenze), Radovan Lukavský (holandský admirál Nielsen), Fred Düren (francouzský seržant Vannier), Langmiler Josef [dab] (hlas francouzského seržanta), Egidio Bonanno (italský partyzán), Dítě Zdeněk [dab] (hlas italského partyzána), Petr Čech (holandský námořník Petr), Vera Čukić (italská dívka), Bohdanová Blanka [dab] (hlas italské dívky), Eduard Dubský (major cizinecké legie), Jürgen Frohriep (německý námořník), Švarc Bohumil [dab] (hlas námořníka), Jiří Holý (kapitán), Svatava Hubeňáková (Tamara, děvče z baru), Josef Chvalina (kněz cizinecké legie), Zdeněk Kutil (seržant, řidič nákladního automobi), Jindřich Narenta (adjutant von Hoppeho), Miloš Nedbal (francouzský generál), Jiří Vršťala (seržant cizinecké legie), Oldřich Velen (holandský námořník Ludva), Hoblík Oldřich [dab] (hlas italského hlasatele), Jan Maška (návštěvník), Slávka Hamouzová (pokladní v baru), Josef Havlín (hudebník), A. Essaw (Sahi), Ladislav Mrnka (lodník), Jiří Mucha (plukovník), J. Šimon (kapitán Crawford), M. Šrámková (uklízečka), Myriam Sello-Christian Spol: Doriana FelberováAnna KřemenováVěra Líznerová Stp: 084.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 21.12.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Za druhé světové války je ve staré pevnosti zřízen zajatecký tábor pro zatčené spojenecké generály, kterým Němci poskytují veškerý komfort. V nedalekém táboře mužstva však o hladu a v mrazu přežívají stovky zajatých prostých vojáků. Velitel pevnosti generál von Hoppe doprovází osobně nového zajatce - amerického generála Attwooda. Zavazadla nese francouzský seržant Vannier. S údivem pozoruje generálský luxus - stoly plné jídla, na terase hrající černošskou kapelu. Seržant upozorní zajaté generály, že v táboře má být pro výstrahu popraveno deset zajatců. Nejstarší generál, Angličan Gordon, přemluví své kolegy k protestní hladovce. V retrospektivách jsou přiblíženy zážitky některých velitelů před jejich zatčením - Francouze Grémillona, Holanďana van Hoorna i Attwooda. Všichni v určitých zlomových situacích svých životů dali přednost vojenské výchově před lidským řešením. Hladovka prudce zhorší zdravotní stav diabetického generála Gordona. Von Hoppe kapituluje a popravu odvolá. Brzy však slib poruší a deset zajatců nechá zastřelit. Zotavený Gordon je však spokojen. Nešlo přece o životy vojáků, ale o gesto, které se bude hodit, až bude jejich počínání hodnoceno po válce. Po letech vítá Attwood v New Yorku spojence - von Hoppa.
   During the Second World War, an old fortress is transformed into a detention camp for arrested allied generals who the Germans provide with every possible comfort. In the nearby garrison camp, however, hundreds of captured private soldiers try to survive hunger and cold. The commander of the fortress, General von Hoppe, personally accompanies a new prisoner - the American general Attwood. His luggage is carried by the French sergeant Vannier who watches the generals' luxury with astonishment - tables covered with food, black band playing on the terrace. The sergeant warns the generals that ten captured soldiers are to be executed in the camp to teach the rest a lesson. The oldest general, Englishman Gordon, persuades his colleagues to hold a hunger strike. In restrospect, we then watch experiences of some of the commanders preceding their arrest - the French Grémillon, the Dutch van Hoorn and Attwood. They all, in certain decisive moments of their lives, preferred military training to a human solution. The hunger strike severely deteriorates the health of General Gordon, who is suffering from diabetes. Von Hoppe capitulates and calls the execution off. Soon, however, he breaks his promise and ten captured soldiers are indeed shot. But the recovered Gordon is satisfied, anyway - for it was not the lives of the soldiers that were the issue but the gesture, which will come handy one day when the acts of the generals will be evaluated after the war. Many years later, Attwood welcomes an old friend in New York - the same von Hoppe.