Pan Tau naděluje  (Mr Tau Gives Presents)
R: Jindřich Polák V: Filmové studio Barrandov/Československá televize Praha II. program/Westdeutscher Rundfunk Köln am Rhein/Neue Thalia Film Wien, 1970 Sk: Hofman Ota Dr: Marcela Pittermannová VV: Gustav Rohan N: Ota HofmanJindřich Polák S: Ota HofmanJindřich Polák TS: Ota HofmanJindřich Polák PR: Vladimír Zelenka AR: Vilém KijonkaPavla Marková K: Jaroslav TuzarMalík Vladimír /loutková část/ DK: Miloš Petrolín AK: Jiří Knotek Hu: Jiří MalásekJiří BažantVlastimil Hála; archivní – píseňFranz Xaver Gruber: píseň Tichá noc (Stille Nacht, heilige Nacht) Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: František BelfínKarel Vlach Zp: Vokální soubor Lubomíra Pánka Arch: Jiří HlupýMiroslav Hrachovec Výtv: Látal Stanislav /loutková část/ Kost: Jan KropáčekRůžena BulíčkováJarmila Benešová Ma: Vladimír PetřinaRůžena PlašilováFrantišek Příhoda St: Josef Dobřichovský Zv: Jaromír Svoboda H: Otto Šimánek (pan Tau), Josef Filip (Emil), Jiří Sovák (tatínek), Slávka Budínová (maminka), Josef Beyvl (dědeček), Blanka Krátká (Renáta, Emilova sestra), Antonín Krčmář (Petr, Renátin kluk), Bohdalová Jiřina [dab] (hlas kapra Albertka) Spol: Růžena HejskováZorka Chrastinová Stp: 027.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 19.03.1971 
 
   Je Štědrý den. Pan Tau se vloudí do bytu chlapce Emila, kde žije i jeho psí přítel. Muž v buřince se pohybuje kupodivu nepozorován, i když v celém bytě panuje hektický ruch. Maminka peče cukroví, dědeček staví betlém, Emilova sestra Renáta uklízí a tatínek se odhodlává k zabití kapra. Emil při hře s rybou pocáká celou koupelnu a je za trest zavřen do spíže. Potěší ho proto setkání s panem Tau, který se dokáže pomocí kouzelné buřinky měnit z malé loutky v dospělého muže. Pan Tau se snaží všem tajně pomáhat, ale situaci z neznalosti spíše zhorší. Dědečka, pohřešujícího dvě ovečky k jesličkám, šokuje přičarovanými živými ovcemi. Emil chce zachránit kapra, pan Tau mu vyhoví a obdaří rybu řečí. Tatínek se málem zblázní, když ho kapr sám sebe nazývající Albertek, prosí o život. Otec raději začne zdobit stromek, ten však začne růst až jeho špička prorazí podlahou do bytu k Renátině lásce Petrovi. Maminka si zoufá, cukroví částečně snědl pes a zbytek se spálil na uhel. Vše zdánlivě končí katastrofou, ale pan Tau použije kouzlo a všechno je, jak má být. Slavnostní večeře je přichystána a stromek září. Renáta smí jít k Petrovi a všichni, svátečně oblečení, si užívají Vánoc. O půlnoci pak spolu odnesou Albertka k řece a tatínek dá kaprovi svobodu.
   It is Christmas day. Mr Tau sneaks into the flat of the boy Emil, which is also inhabited by Emil's friend, a dog. The man in the bowler hat moves around the whole flat surprisingly unseen although there is a hectic rush all around. Mother is baking the Christmas sweets, grandfather is building the Christmas crib, Emil's sister Renáta is cleaning and the father is gathering courage to kill the carp. Emil, playing with the fish, splashes water on the whole bathroom and, by way of punishment, is locked into the pantry. He is thus much pleased to meet Mr Tau who, with the help of his magic bowler, can change from a small puppet to an adult man. Mr Tau tries to help everybody secretly, but, being unacquainted with the situation, makes everything even worse. He shocks the grandfather who misses two little sheep for the Christmas crib, by conjuring up two live sheep in the midst of the living room. Then Emil wants to save the carp, Mr Tau complies with his wish and endows the fish with the ability to speak. The father almost turns nuts when the carp, calling himself Albertek, begins to beg for his life. Daddy thus begins to decorate the Christmas tree instead which, however, starts to grow until its top breaks through the ceiling to the flat of Renáta's beloved Petr. Mummy is utterly desperate - the Christmas sweets were in part eaten by the dog and the rest burnt to cinders. It seems that the whole evening will end up in catastrophe but Mr Tau again uses his magic and everything is as it is supposed to be. The festive Christmas dinner is prepared and the tree shines. Renáta is allowed to visit Petr and everybody, dressed for the occasion, can finally enjoy Christmas. At midnight, they together carry Albertek to the river and the father frees the carp.