Pan Tau a Claudie  (Mr Tau and Claudia)
R: Jindřich Polák V: Filmové studio Barrandov/Československá televize Praha II. program/Westdeutscher Rundfunk Köln am Rhein/Neue Thalia Film Wien, 1970 Sk: Hofman Ota Dr: Marcela Pittermannová VV: Gustav Rohan N: Ota HofmanJindřich Polák S: Ota HofmanJindřich Polák TS: Ota HofmanJindřich Polák PR: Vladimír Zelenka AR: Vilém KijonkaPavla Marková K: Jaroslav TuzarMalík Vladimír /loutková část/ DK: Miloš Petrolín AK: Jiří Knotek Hu: Jiří MalásekJiří BažantVlastimil Hála; archivnípíseň Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: František BelfínKarel Vlach Zp: Magda Hrnčířovásbor Arch: Jiří HlupýMiroslav Hrachovec Výtv: Procházková Stanislava /lout.č./ Kost: Jan KropáčekRůžena BulíčkováJarmila Benešová Ma: Vladimír PetřinaRůžena PlašilováFrantišek Příhoda St: Josef Dobřichovský Zv: Jaromír Svoboda H: Otto Šimánek (pan Tau), Jan Werich (bohatý pan Viola), Veronika Renčová (Claudie, Violova vnučka), Věra Tichánková (guvernantka), Věra Ferbasová (guvernantka), Jan Skopeček (vedoucí výzkumu), Karel Pavlík (ředitel prodeje), Jiří Lír (komorník), Vladimír Hrubý (sluha), Miloš Vavruška (muž z koncernu/herec v TV filmu), Mirko Musil (muž z koncernu), Jan Víšek (muž z koncernu), Jaroslav Mareš (muž z koncernu), Bedřich Šetena (muž z koncernu), Jana Sedlmajerová (sekretářka), Jiří Bruder (televizní reportér), Oldřich Velen (reportér), Ilona Jirotková (novinářka), Stanislav Litera (novinář), Magda Maděrová (novinářka), Ivana Herglotzová (komorná), Ela Šilarová (kuchařka), Eduard Dubský (herec v TV filmu), Jaroslav Tomsa (rváč v TV filmu) Spol: Růžena HejskováZorka Chrastinová Stp: 033.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 31.03.1972 
 
   Malá Claudie žije v zámečku svého dědečka pana Violy, který je majitelem koncernu. Je obklopena přepychem, služebnictvem, hračkami, a přesto není zcela šťastná. Maminka je daleko a dědeček na ni nemá čas. Jednoho dne se k ní snese loutka človíčka s buřinkou a deštníčkem, která se před jejíma očima promění v člověka. Je to kouzelný pan Tau, který nemá rád smutné děti a snaží se pomoci i Claudii. Dívenka si přeje, aby se vrátila rytířská doba, a když se druhý den probudí, je všechno na zámku jako za starých časů: nábytek, oblečení, místo aut kočár s koňskými spřežením. Viola si myslí, že je to dílem nekalé konkurence, zatímco novináři jeho historické oblečení pokládají za reklamní trik. Největší překvapení čeká všechny, když Viola na tiskové konferenci vytáhne z pouzdra místo očekávaného minitelevizoru krásný hrací strojek. Kupodivu je o něj na trhu velký zájem. Viola spěchá za Claudií, která telefonicky prosí maminku, aby pro ni přijela. Když však spatří dědečka v historickém oděvu, zůstane a vydá se s ním do parku, kde spolu dovádějí. Pan Tau je spokojen, že Claudie je šťastná. Zatočí buřinkou a kouzlo zmizí, dědeček a Claudie jsou v džínsech, místo kočáru opět moderní auto… Pan Tau se úklonou loučí.
   Little Claudia lives in the small chateau of her grandfather, Mr Viola, owner of a syndicate. She is surrounded by luxury, servants and toys, but still is not completely happy. Her mother is far away and the grandfather is too busy to find time for her. One day, a puppet of a little man wearing a bowler hat and carrying a little umbrella descends to her and turns into an adult man in front of her eyes. It is the magic Mr Tau, who does not like to see children sad and tries to help Claudia. The little girl wishes to return to the times of knights, and when she wakes up the next day, everything at the chateau looks like in the old times: the furniture, clothing, equipage with the team of horses... Mr Viola considers all this the work of his wicked competition while the journalists mistake his historical costume for an advertising trick. The biggest surprise comes when, at the press conference, Viola take a beautiful musical machine out of the case instead of the expected mini-TV. Surprisingly, there is a great interest in the machine on the market. The old Viola rushes to meet Claudia who in the meantime begs her mother on the phone to come for her. But when she sees her granddad in the historic costume, she decides to stay and goes with him to the park where they begin to play together. Mr Tau is satisfied - Claudie is happy. He swirls his bowler and the magic disappears. The granddad and Claudia are dressed in jeans again, the ancient coach turned to a modern car... Mr Tau bows and says good bye.