Noc nevěsty  (Nun's Night,The)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šmída - Fikar Dr: Vladimír KalinaRadoslav Selucký VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: novela Svatá noc S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Milada Mikešová AR: Stanislava HutkováJaroslava Čapková K: Josef Illík AK: Josef Pávek Hu: Novák Jan (skladatel); archivní – píseň Nesem vám noviny Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Tomáš Bečák Zp: sbor Arch: Leoš Karen Kost: František SadílekMarie Broncová Ma: Stanislav Petřek St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Lenoch Op: František Zábrodský H: Jana Brejchová (jeptiška zvaná Slečna, roz.Konvali), Mnislav Hofmann (předseda Picin), Gustáv Valach (obecní blázen Ambrož), Josef Kemr (farář), Josef Elsner (rolník Jan Šabatka), Čestmír Řanda (rolník Alois Skovajs), Jaroslav Moučka (rolník Vitásek), Josef Větrovec (rolník Josef Bařina), Valerie Kaplanová (Filipa, Picinova družka), Libuše Havelková (rolnice Klára Jedličková), Karel Houska (kostelník Tapa), Zdeněk Kryzánek (hajný), Adam Matejka (hrobník Gustav), Anna Kratochvílová (Anna, hrobníkova žena), Jaroslava Vysloužilová (Bařinova žena), Petr Svojtka (Karel, Skovajsův syn), Jiří Klem (učitel), Eva Foustková (stařena), Josefa Pechlátová (stařena), Marie Mašková (stařena), Luisa Kollingerová (stařena), Josef Koza (milicionář), Novotný Antonín (2) (milicionář), Ladislav Kazda (strážmistr VB), Lubomíra Willigová (Skovajsova žena), Jan Kraus (kluk Martin), Magdaléna Holendrová (dítě), Vladimír Očenášek (dítě), Simona Uhlířová (dítě), Eva Dyková (družička, Slečna jako dítě), Ladislav Gzela (vesničan), Pavel Handl (voják), Miloš Vávra (voják), Vl. Pokorný (výrostek), Jozef Sodoma (vesničan), Jindra Rathová (vesnická žena), Abrhám Josef [dab] (hlas Karla Skovajse) Spol: D. FišerováLeopold Zeman Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 15.12.1967 
 
   Jednoho podzimního dne roku 1950 odvádějí rolníci v rámci nucené kolektivizace svůj dobytek do společných stájí. Předseda družstva Picin veřejně vyvolává jména rolníků. Jen bohatý sedlák Konvalinka se násilí vzepře otřesným způsobem. Postřílí dobytek a sám spáchá sebevraždu. Do vsi se vrací Konvalinkova dcera zvaná Slečna, bývalá jeptiška, které nový režim zrušil klášter. Hospodaří sama na zbylém majetku s pomocí obecního blázna Ambrože. Mimo to Slečna krmí družstevní vepře. Podomek Ambrož se stává cílem nechutných vtipů, naznačujících jeho sexuální vztah s přísnou mladou zaměstnavatelkou. Picin ví, že družstevníci kradou obilí a že všichni neodevzdali pušky. Před Vánoci se rozhodne Slečna obnovit tradici a jet v saních na původně zakázanou půlnoční mši. Oděna do řeholního šatu přijede ke kostelu a žehná lidem. Náboženské vzrušení davu vesničanů přiměje kněze k odsloužení obřadu. Picinova družka Filipa umírá, a když ji hrobník se ženou připraví do hrobu, Picin s nabitou puškou odchází ke kostelu. Kněz vytkne před lidmi bývalé jeptišce pýchu a mladá žena uprchne do polí. Picin zoufalý z Filipiny smrti, zaslepený nenávistí, zastřelí před kostelem jednoho ze sedláků. Slečna v mrazu zahynula. Do vesnice přijíždějí z města milicionáři.
   One day of autumn 1950, during the forced collectivization, the farmers lead their cattle into the common stables of the new cooperative. The cooperative's chairman, Picin, publicly calls out the farmers' names. Only one among the farmers - the rich farmer Konvalinka - opposes the imposed violence in a horrific way, shooting all his cattle and himself committing suicide. The village witnesses the return of Konvalinka's daughter, nicknamed Miss [Slečna], a former nun whose cloister was closed by the new regime. She is running the remaining property alone, only with the help of the village fool Ambrož. Besides that, Miss is also feeding the cooperative's pigs. The farm-labourer Ambrož becomes the target of disgusting jokes suggesting a sexual relationship with the strict young woman employer. Picin is well aware that the members of the cooperative steal grain and not all of them have handed over their guns. Before Christmas, Miss decides to revive the village tradition and goes to the banned midnight mass on sledge. Clad in a nun's habit, she arrives at the church and blesses the people. The religious excitement of the crowd of villagers makes the priest serve the ceremony. Picin's common-law wife Filipa dies, and while the undertaker and his wife prepare her for the grave, Picin sets off to the church with a loaded gun. The priest, in front of the gathered people, scolds the former nun for pride and the young woman runs away to the fields, where in the freeze out to death. Picin, desperate of Filipa's death and blinded by hatred, shoots dead one of the farmers in front of the church. Miss dies in the frost and the members of militia arrive to the village from town.