Neschovávejte se,když prší  (Don't Take Shelter When It Rains!)
R: Zbyněk Brynych V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Jiří Pokorný N: Jindřiška Smetanová S: Jindřiška SmetanováZbyněk Brynych TS: Zbyněk BrynychJan Čuřík PR: Jiří Hartman AR: Juraj HerzHelena Pokorná K: Jan Čuřík DK: Jan Němeček AK: František Uldrich Hu: Jiří Sternwald; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vltava) Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: František BelfínKarel Vlach Arch: Oldřich Bosák Kost: Karel PostřehovskýSlávka TišnovskáMarie Řehořová Ma: Vladimír PetřinaJan ŠtětinaPetr Hovorka St: Miroslav Hájek Zv: Ladislav Hausdorf H: Jaroslava Tvrzníková (učitelka Eliška Krejčová), Josef Abrhám (závozník František Novák), Bohumil Šmída (řidič Emil Holubář), Ilja Prachař (správce státní farmy Josef Petrák), Jiřina Štěpničková (hostinská), Jaroslav Rozsíval (zemědělský dělník Holeček), Miroslav Horníček (farář Tadeáš Hora), Eva Svobodová (Holečkova tchyně), František Kovářík (děda-sadař), Josef Kozák (tesař Mareček, předseda MNV), Spal Jaromír [dab] (hlas Marečka), Oldřich Lukeš (okresní tajemník KSČ), Jindřich Pulec (Vojtěch, Holečkův syn), Procházka Jiří (2) (traktorista), Miloslav Šimek (voják s brýlemi), Juraj Herz (voják-radista), Antonín Soukup (varhaník), Marcela Martínková (Zdena, Holečkova žena), Helena Růžičková (žena na zábavě), Zdeněk Braunschläger (vedoucí brigády), Oldřich Hoblík (dirigent vojenského orchestru), Karel Pavlík (muž v hostinci), Miloš Zavadil (tanečník), Jiří Němeček (polír na stavbě), Vladimír Hrabánek (dozorčí), Karel Brožek (voják), Margit Harníčková (prodavačka), Oskar Hák (traktorista), Emanuel Kovařík (muž ze stavby), Milan Kindl (vesničan), Jaroslav Kladrubský (vesničan), Renée Lavecká (brigádnice), Magdalena Rachlíková (brigádnice), K. Ratajová (brigádnice), D. Jeřábková (brigádnice), Luďa Marešová (vesničanka), Ela Poznerová (hubatá žena), Antonín Soukup (varhaník), Mirko Musil (stranický referent), Otto Ohnesorg (cikán), Zdeněk Týle (lesník), M. Bogušovský (voják, člen orchestru), Z. Cejnková (školačka), E. Kubátová (školačka), Š. Čemusová (školačka), Karel Michálek (školák), Alois Čuřík (děda), A. Antošová (babka), K. Hálová (Holečkova dcera) Spol: Jiřina MatiaskováJitka ŠulcováJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.08.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Eliška Krejčová s nadšením přijme zprávu, že dostala místo učitelky. Vůbec jí nevadí, že je poslána do vesničky Lučiny kdesi v pohraničí. První, s kým se Eliška cestou z nádraží seznámí, je farář Hora. Netypický duchovní jezdí na motorce, v kostele má namontované reproduktory a televizní anténa na věži kostela mu umožňuje jedinému ve vsi přijímat signál. Hora tak získává mladé lidi k návštěvám kostela. Energická Eliška se rozhodne do Lučin dostat i jinou kulturu. Za pomoci vojáků z blízké posádky zřídí ve vsi kino, zorganizuje výstavbu televizního zesilovače a uspořádá taneční zábavu. V kostele poprvé chybějí mladí lidé. Eliška se postupně seznamuje s vesničany a její trochu překotné hodnocení lidí jí způsobí několik nedorozumění. Závozník František Novák byl dříve zlatníkem a z naivity se zapletl do černého obchodu se zubařským zlatem a dostal roční podmíněný trest. Do Elišky se na první pohled zamiluje a ta, aniž co tuší o jeho minulosti, jeho cit opětuje. František chce žít řádně, ale řidič Emil ho znovu tlačí na šikmou plochu. Krade cement a Františka si k mlčení zavázal půjčkou peněz na motorku. Eliška se dozví o Františkově trestu a pro jeho neupřímnost se s ním rozejde. Nakonec si oba mladí lidé všechno vysvětlí a smíří se.
   Eliška Krejčová enthusiastically welcomes the news that she has been hired as a schoolteacher. She does not mind at all that she has been sent to the small village of Lučiny, somewhere near the border. Hora, the local parish priest, is the first whom Eliška meets on her way from the railway station. This atypical priest rides a motorcycle and equips his church with speakers and a television antennae mounted on the church tower, making him the only one in the village who can receive TV. Hora thus attracts many young people to the church. Resolute Eliška, however, decides to get yet more culture to Lučiny. With the help of soldiers from the nearby garrison, she establishes a cinema in the village, arranges the construction of a TV-signal amplifier and organizes a dance party. Young people have skiped going to the church for the first time. Eliška gradually meets all the villagers and her rather hasty evaluation of people causes her several misunderstandings. Driver's mate František Novák was originally a goldsmith, but his naiveté got him involved in the black market trade in dental gold and resulted in a one-year probation. He falls in love with Eliška at first sight and she returns his feelings, without having the slightest idea about his past. František wants to follow the straight and narrow, but driver Emil pushes him again to go astray. He steals cement and buys František's silence by lending him money to buy a motorcycle. When Eliška learns about František's probation, his insincerity makes her split with him. Eventually, however, the two young people explain everything to each other and reconcile.