Neobyčejná třída  (Unusual Class,An)
R: Josef Pinkava V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1964 Dr: Jiří Blažek VV: Zdeněk Stibor N: novela Neobyčejná třída S: Milan ŠimekJosef Pinkava AR: Marta NovotnáRadim Cvrček K: Jiří Kolín AK: Emil BártekRudolf Červenka Hu: Evžen Illín; archivní – Evžen Illín: píseň Svět je karneval, Evžen Illín: píseň Dobře, že tě lásko mám, Jiří Šlitr: píseň Včera neděle byla, Karel Mareš: píseň Oliver Twist, píseň Jednoduchá píseň na dvou tónech, píseň Amare, Jaromír Vomáčka: píseň Já jsem zamilovaná Nahr: FISYO, Orchestr Gustava Broma, Rytmická skupina Miroslava Kefurta Dir: František BelfínGustav Brom T: Zdeněk BorovecJiří SuchýRostislav Černý Zp: Eva PilarováWaldemar Matuškasbor dívčíGustav BromJaromír HniličkaHelena BlehárováYvetta Simonová Arch: Jaroslav Krška Kost: Karel PostřehovskýNaďa ŠkapováK. Rusková Ma: Dušan BrodanskýMária Grandtnerová St: Antonín Štrojsa Zv: František StrangmüllerBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ kom: Jana Drbohlavová H: Helga Čočková (studentka Drahuše Chvojková), Natálie Maslovová (předsedkyně třídy Pavlína Janečkov), Evelyna Steimarová (studentka Katka), Karel Urbánek (profesor češtiny Křivka), Vladimír Hlavatý (mistr v továrně Brouček, zvaný Bru), Zora Rozsypalová (třídní profesorka Kotková), Halina Píchová (Miriam, studentka s drdolem), Daniela Pokorná (Maruš Dostálová, rozjedená student), Libuše Rafajová (brýlatá Marcela zvaná Markétka), Jarmila Rázlová (Jiřina, studentka z III.A), Helena Říhová (studentka Barbora, fotografka), Táňa Stará (studentka Zuzana), Eva Vodičková (vzorná studentka Andělka), Alexandra Gasnárková (studentka Štěpánka Havlíková), Marie Čtvrtníčková (studentka), Běla Hájková (studentka), Anna Hýbnerová (studentka), Anna Kašová (studentka), Lída Milevská (studentka), Karel Meister (ředitel školy zvaný Sokrates), Svatopluk Matyáš (profesor matematiky Houdek), František Šec (Dostál), Josef Zach (Kouřil), Alois Müller (Bedřich Havlík, otec Štěpánky), Milena Asmanová (Havlíkova žena), Josef Haukvic (Chvojka, otec Drahuše), Jitka Rákosníková (Chvojkova žena), Blažek Zdeněk (2) (učitel Angličanů), Miloš Jahoda (Ivo Brandejs), Radim Cvrček (mladý dělník), Jaroslav Těšitel (student III.a), Jan Odl (student III.a), Jiří Havel (Katčin přítel), Ladislav Frej (stavař Tomáš Štrojsa), Eva Pilarová (Pilarová Eva, ona sama), Waldemar Matuška (Matuška Waldemar, on sám), Helena Blehárová (Blehárová Helena, ona sama), Jaromír Hnilička (Hnilička Jaromír, on sám), Gustav Brom (Brom Gustav, on sám), Orchestr Gustava Broma (orchestr na maturitním plese) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 30.04.1965 
 
   Poslední třídu dvanáctiletky navštěvují samé dívky. Na škole prosluly svými ztřeštěnými kousky, ale třídní profesorka Kotková je má ráda a s pochopením sleduje jejich radosti a strasti. Dívky chodí na výrobní praxi do velkého strojírenského závodu, kde mají občas konflikt s vedoucím mistrem, kterému říkají Bručoun. Ve škole podezřívají češtináře Křivku, že je nespravedlivý při známkování. Jednoho dne je vyhlášena soutěž o nejlepší třídu v prospěchu, vítězové mají jet do Krkonoš. Nakonec jedou obě maturitní třídy. Na horách si dívky užívají zimních radovánek, ale Křivka jim zakáže účast na karnevalu. Čtyři studentky neposlechnou. Drahuši v masce cikánky požádá Křivka o tanec a studentka mu pod záminkou čtení z ruky vyjmenuje všechny jeho špatné vlastnosti. Uraženému Křivkovi se nepodaří odhalit její totožnost. Po návratu z hor čas rychle běží. Dívky si udobří Bručouna, hovoří o lásce, předstírají, že mají úžasné chlapce a připravují se na maturitu. Také se pokusí usvědčit Křivku z nespravedlivosti, ale Drahuše nakonec vypne magnetofon, který měl vydat potřebný důkaz. Maturitou končí veselá léta a dívky se s pohnutím loučí s Bručounem a profesorkou Kotkovou.
   The last grade of the twelve-year secondary school is attended only by girls. At school, they have turned famous for the mischief they get into but their class-teacher Kotková likes them and watches both their joys and distresses with understanding. The girls' production training takes place in a vast machine-tool factory, where they sometimes have conflicts with the leading master, whom they nickname Grouch [Bručoun]. At school, the girls suspect the Czech language teacher Křivka of unjust marking. One day, a competition for the best class in school results is announced; the winners are going to go for a trip to the Giant Mountains. Eventually both the school-leaving classes go. In the mountains, the girls enjoy their winter revel until Křivka bans them from attending a carnival. Four students refuse to obey his ban. At the carnival, Křivka asks Drahuše, who's wearing a Gypsy mask, to dance and the girl, under the pretext of reading his palm, tells him about all his bad qualities. The offended Křivka fails to disguising her identity. After the students return from the mountains, time runs fast. The girls reconcile with Grouch, talk about love, pretend to have astonishing boyfriends and prepare for graduation. They also try to convict Křivka of injustice, but Drahuše eventually switches off the tape recorder, which was to deliver the needed proof. With the graduation, the jolly years are over and the girls, moved, say farewell both to the Grouch and Professor Kotková.