Nejkrásnější věk  (Most Beautiful Age,The)
R: Jaroslav Papoušek V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šebor - Bor Dr: Václav Šašek VV: Jaroslav Solnička N: Jaroslav Papoušek S: Jaroslav Papoušek TS: Jaroslav Papoušek PR: Milan Kadlec AR: Milan MuchnaHelena Pokorná K: Jozef Ort-Šnep DK: Ivan Vojnár AK: Vladimír Smutný Hu: Karel Mareš; archivní – Antonín Dvořák: převzatá Rusalka, Bedřich Smetana: převzatá Hubička, lidová ruská píseň: píseň Kalinka, Bedřich Smetana: píseň Letěla bělounká holubička, lidová píseň: píseň Hospůdko, hospůdko malá Nahr: Kvarteto Rudolfa Rokla Zp: sbor mužský Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Magdalena LautnerováTomková Ma: Rudolf HammerVěra KotlanováIvana Mesteková St: Jiřina Lukešová Zv: Adolf BöhmFrantišek Fabián H: Hana Brejchová (modelka Vránová), Jan Stöckl (děda-model Hanzlík), Josef Šebánek (uhlíř Jindra Vošta), Milada Ježková (Voštova žena), Vladimír Šmeral (profesor), Jiří Sýkora (Láďa Vrána, manžel modelky), Ladislav Jakim (student Láďa Řehka), Věra Křesadlová (studentka Zuzana), Milan Kříž (student Jirka Nový), Otakar Marcin (student Honza Čech), Bohumil Zemánek (student Karel Huleš), Jiří Hálek (uhlíř Franta), Ladislav Adam (uhlíř Áda), Slavoj Banzet (asistent), Helena Růžičková (sousedka Pospíšilová), Josef Vošalík (děda-model s páskou na oku), Antonín Soukup (děda-model s dýmkou), Josef Kolb (děda-model plný energie z vajíček), Josef Bartůněk (děda-model s berlemi), Alois Hudec (děda dělající stojku), Joža Mrázek Hořický (děda-model s duší), Bohuslav Kupšovský (vysoký děda-model), Karel Manžel (děda-model), F. Lavička (děda-model), Anna Písaříková (Kulhánková, Hanzlíkova známá), Martin Otava (holčička Alenka), Alena Pencová (malířka), J. Doubrava (Doubrava, muž připravující hlínu), E. Galatinovová (dvojče Voštových), O. Galatinovová (dvojče Voštových), Julie Kučerová-Nezavdalová (stařenka na ulici), Martin Veselý Spol: Irena HruškováHelena LehovcováBohumil Dudař Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.02.1969 
 
   Na chodbě Akademie výtvarných umění čeká skupinka penzistů na pana profesora, zda si je vybere jako model pro studenty. Profesorova volba padne na úhledného staříka s knírkem a brýlemi. Ostatní na pana Hanzlíka, jak se stařík jmenuje, žárlí. Hanzlík usedne do židle na točnu a za chvíli usne s hlasitým chrápáním. Jiným modelem pro studentské umělecké pokusy je paní Vránová, hezká mladá žena, která přišla do ateliéru se synkem v kočárku. S ní se studenti učí zobrazení nahého ženského těla. Její manžel však pro takové umění pochopení nemá, a proto po jeho vpádu do učebny zůstanou jen zdemolované sochy. Uhlíř Vošta má zase ideální hlavu pro raněného, leč vítězícího bojovníka. Podle vybraných modelů studenti tvarují z hlíny více či méně povedené figury a bysty, které profesor chválí či ironicky glosuje. Shovívavě také přehlíží různé studentské legrácky. Podnikavý Vošta by rád věděl, co se děje za dveřmi ateliéru večer. Po řádném posilnění pivem se on a kamarádi vydají ke škole, ale z modelky vidí jen hlavu a potom postavu zezadu. Jsou objeveni a musí prchnout. Při útěku se poškrabou a potlučou, ale se svou výpravou jsou přesto spokojeni.
   A group of pensioners waits in the corridor of the Academy of Fine Arts for Mr Professor, eager to be selected as models for the students. The professor's choice falls on a neat and good looking old man with glasses and a little moustache. The rest of the group is jealous of Mr Hanzlík, which is the old man's name. Mr Hanzlík sits on the chair on a revolving stage in the studio, soon falling sound asleep and snoring loudly. Another model for the student's artistic attempts is Mrs Vránová, an attractive young woman who came to the studio with a son in a pram. With her, the students learn how to depict a naked woman's body. Mrs Vránová's husband, however, does not have such understanding for this kind of arts, and thus only knocked-over statues remain after he rages through the studio. Coal-man Vošta, for a change, has an ideal head for sculpting a wounded but victorious fighter. After the live models, the students model a number of more or less successful figures and busts, which the Professor either praises or comments on ironically. He also indulgently ignores various students' bits of fun. The venture-some Vošta would like to know what is happening behind the studio door in the evening. After a few good pints, he and his buddies set off to the Academy, but the only thing they can see is the model's head and then the back of her figure. They are discovered and have to run away. They get bruised and scratched on their escape, but are nevertheless satisfied with their expedition.