Návštěva  (Visit)
R: Milen Nikolov V: Studio FAMU, 1961 VV: Jana KresslováJozef SpišákDagmar Zunová N: román Na západní frontě klid /Im Westen nichts neues/ S: Jan ProcházkaJaroslav Učeň K: Michail Genkov Hu: Josef Ceremuga Ma: Karel Holek Zv: Oldřich Tichý H: Josef Koza (pacient Karel Novák), Alexandra Myšková (Růžena, Karlova manželka), Alena Karešová (zdravotní sestra), Václav Sloup (pacient s berlí), Pavel Spálený (pacient Josef Čermák), František Uldrich (pacient), Karel Brchel (pacient) Spol: Klos Elmar /režie/ (pedagogické vedení), Landisch Eduard /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Probíhá první velká válka 20. století. V rakouské nemocnici se léčí vojáci zranění na frontě. Na jednom pokoji leží pět pacientů. Mladík s berlí vychází na chodbu, ale je přísnou ošetřovatelkou poslán zpět. Pacient Karel se těší na svoji ženu, které se snad podaří přijet dnes na návštěvu. Nakonec se dočká. Přichází plachá venkovská žena. Povídají si o své malé dcerce a je zjevné, že se mají velmi rádi. Karel ví, že se bude muset po uzdravení vrátit na frontu, ale rád by měl se svou ženou ještě syna. Spolupacienti pochopí situaci. Sejdou se na druhém konci pokoje a zahájí hlučnou karetní hru. Mladý pacient s berlí hlídá zatím na chodbě. Přicházející zdravotní sestře se různými dotazy pokouší zabránit ve vstupu do pokoje. Když ho ošetřovatelka nakonec odstrčí a vstoupí, Karlova žena už sedí poklidně na kraji postele. Zážitek všechny zúčastněné sblížil. Karlova žena je podělí jídlem, které přinesla svému muži.
   It is the time of the first great war of the 20th century. Soldiers wounded at the front are lying in an Austrian hospital, five patients in one room. A young man with a crutch walks out of the room to the corridor, but an austere nurse sends him back. Patient Karel is looking forward to seeing his wife, who will hopefully arrive today to visit him. He finally sees her coming - a shy village woman. They talk about their little daughter and it is obvious that they love each other very much. Karel knows he will have to return to the front upon his recovery, but yet would like to have a son with his wife. The other patients understand the situation, gather in the far end of the room and indulge in a very noisy card game. In the meantime, the young patient with the crutch guards the corridor outside, preventing the approaching nurse from entering the room by asking her various questions. But when the nurse finally pushes him aside and enters, Karel's wife is already sitting calmly at the edge of the bed. The common experience gets all involved closer to each other and Karel's wife fetes them with the food she brought to her husband.