Návraty  (Returns)
R: Jaroslav Šikl V: KF Praha, 1964 Dr: Václav Borovička VV: Josef Soukup N: Jaroslav Šikl S: Jaroslav Šikl K: Vlček František (kamera) Hu: Svatopluk Havelka St: Vlasta Styblíková Zv: Benjamin Astrug Op: A. Jaroš H: Josef Langmiler (Mirek), Svatava Hubeňáková (Slávka, Mirkova manželka), Valtr Taub (profesor Herbert Wiesner al.Karl W), Jaroslav Moučka (celník), Marie Brožová (matka) Stp: 020.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Manžel - Mirek se vrací po dvouměsíčním pobytu v západní Evropě. Manželka Slávka a dvě malé děti ho vítají na letišti. Muž je podivně zamlklý a neodpovídá na dotazy ženě ani dětem. Pak požádá Slávku, aby s ním zajela na Bezpečnost, kde chce učinit oznámení. Závěrečný titulek sděluje, že 112 československých občanů se po návratu ze zahraničí dobrovolně přihlásilo a oznámilo, že byli kontaktováni s pokusem získat je ke špionáži proti Československu. Profesor - Automobil se západoněmeckou poznávací značkou přijel na hraniční přechod. Pohraniční úředník pozve staršího řidiče do kanceláře. Usvědčí ho z použití falešných dokladů a při následné prohlídce najde v jeho autě ukradené sošky a cenné předměty z kostelů. Titulek hovoří o třiceti turistech, kteří se pokusili během několika měsíců roku 1964 propašovat přes hranice věci ukradené v Československu. Matka - Stará vdova je pozvána do úřadoven francouzského velvyslanectví. Jsou jí předány věci, které zůstaly po jejím synovi padlém ve službách cizinecké legie. Titulek připomíná 137 československých občanů, kteří nalezli smrt v cizích intervenčních jednotkách.
   Husband - Mirek returns to the country after a two-month sojourn in Western Europe. His wife Slávka and two small children come to welcome him at the airport. But the man is weird and taciturn, indifferent to the questions of both his wife and kids. He then asks Slávka to accompany him to the police where he wants to make a statement. The closing title tells us that 112 Czechoslovak citizens voluntarily registered at the police upon their arrival from abroad and reported they had been approached to spy against Czechoslovakia. Professor - A car with West-German number plates arrives at the check-point. The officer in charge asks the elderly driver to the office. He convicts him for using false documents and, during the consequent search of his car, finds small sculptures and other valuable objects stolen from the Czechoslovak churches. The closing title informs the audience that about thirty tourists tried to smuggle things stolen in Czechoslovakia through the border over several months of 1964. Mother - An old widow is asked to visit the offices of the French embassy in Prague. There, she receives the possessions of her son who died in the service of the Foreign Legion. The closing title reminds us of the 137 Czechoslovak citizens who found their death in foreign intervention units.