Nápady čtenáře detektivek  (Ideas of a Detective-Story Reader,The)
R: Václav Táborský V: KF Praha, 1966 Dr: Miloslav Drtílek VV: Josef Soukup N: esej Nápady čtenáře detektivek S: Václav Táborský K: Josef Pešek Hu: Wiliam Bukový; archivní – Petr Iljič Čajkovskij: převzatá Klavírní koncert b moll, Antonín Dvořák: převzatá Humoreska Arch: Leoš Karen St: Ludvík Pavlíček Zv: Gustav HoudekZbyněk Mader H: Jiří Bruder (lékař), Zdeněk Procházka (komorník James), František Husák (detektiv), Somr Josef [dab] (hlas čtenáře) Stp: 027.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Jednoho sychravého dne navštíví zámek, patřící šlechtické rodině, lékař. Komorník James ho přivede do knihovny, která skrývá největší bohatství rodiny - obsáhlou sbírku detektivek. Se sirem Arturem si však návštěvník nepopovídá, byl totiž stejně jako jeho bratr Barrymore zavražděn, a to úderem sekyry do hlavy, respektive bodnutím nůžkami. Příbuzná Cavaleria vzápětí spadne z koně, otrávena hroty v sedle. Vrah se systematicky a podle abecedy zbavuje dědiců ohromného majetku. Další oběti jsou Diorama, Evergreen, Fiddlecase, Gingerale, Heretic, Illwill, Jitterbog, Knickerbocker, Levingston a Midnight. Příčiny smrti jsou různé: infikovaný komár, cizokrajný pavouk, kočka s otrávenými drápy, zmije písečná, otrávená zubní pasta i obálka dopisu, smrtící plyn a otrávené svíčky. Přivolaný detektiv nalezne pohřešované Arturovy dcery Ophtalmii, Patagonii, Represalii, Sinatru a Tularemii, jejichž těla byla rafinovaně ukryta. Detektiv odhaluje další oběti, jimiž jsou Uppercut, Venerick, Waterproof, Xenophobe, Yellowstone a Zigzag. Zjistí, že pachatelem byl Nevermore, který sám spáchal sebevraždu ve vaně s kyselinou. Knihovnu dědí James a lékař. Ale nechtějí se dělit, ozbrojí se a vzájemně zavraždí. Detektiv už nemá co na práci a odejde.
   One cold and damp day, a doctor visits the chateau of a noble family. The valet, named James, takes him to the library, which holds the family's most precious possession - a numerous collection of detective stories. The visitor, however, would not talk to Sir Arthur, for he was murdered like his brother Barrymore - the former by an axe-stroke to the head or by the latter stabbed with scissors? His relative Cavaleria in turn falls from a horse, poisoned by spikes inserted into her saddle. The murderer systematically and in alphabetical order kills the heirs to the immense property. The following victims are Diorama, Evergreen, Fiddlecase, Gingerale, Heretic, Illwill, Jitterbog, Knickerbocker, Levingston and Midnight. The causes of death indeed vary: an infected mosquito, an exotic spider, a cat with poisoned claws, a sand viper, poisoned toothpaste, a poisoned envelope, poison gas and poisoned candles. A detective is called for and discovers Arthur's missing daughters Ophtalmia, Patagonia, Represalia, Sinatra and Tularemia, whose bodies were craftily hidden. The detective gradually discovers other victims - Uppercut, Venerick, Waterproof, Xenophobe, Yellowstone and Zigzag, finding out that the culprit was Nevermore who himself committed suicide in a bathtub filled with acid. The library is inherited by James and the doctor. But they do not want to share, so arm themselves and kill each other. The detective has nothing to do any more and leaves.