Nahota  (Nude,The)
R: Václav Matějka V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Šmída - Daniel Dr: Jaroslav OpavskýMiloš Fiala VV: Jiří PokornýBohumil Šmída N: Václav Matějka S: Václav Matějka TS: Václav Matějka PR: Vladimír Blažek AR: Dagmar Zelenková K: František Uldrich DK: Jiří Macák AK: Vladimír Murat Hu: Luboš Fišer; archivní – píseň Romská píseň, lidová píseň: píseň Pod tou naší starou lípou, lidová píseň: píseň Ej, ani kukuk, ani sojka, lidová píseň: píseň Lepší je vínečko nežli voda, lidová píseň: píseň Na kopečku stála, plakala Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: lidová píseň Zp: skupina bratří GondolánůsborVlado Müller Arch: Jindřich Goetz Kost: Zdena KadrnožkováJarmila RomanováAnna Blažková Ma: Jiří HurychBožena DošláMiloš Bobek St: Josef Valušiak Zv: Ladislav Hausdorf H: Petr Čepek (Jan zvaný Drsňák), Kristina Hanzalová (učitelka Jarmila), Švormová Libuše [dab] (hlas Jarmily), Vlado Müller (Tomáš), Věra Galatíková (Jolana, Tomášova milenka), Emma Černá (Anděla), Sylvia Turbová (servírka Štěpa Zelenková), Bohdanová Blanka [dab] (hlas Štěpy), Bohuslav Čáp (tajemník národního výboru Froněk), P.Karel Mach (farář), Jarmila Kurandová (Jarmilina domácí), Emil Iserle (starý pán, Janův pěstoun), Vlasta Jelínková (stará paní, Janova pěstounka), Adam Matejka (kostelník), Václav Mareš (lékař Krása, Jarmilin přítel), Viktor Maurer (praporčík vězeňské stráže), Zdena Burdová (dcera výčepního), Alexandra Korytová (mladá dívka), Vladimír Jedenáctík (hrobař Ferdásek), Miloslav Šindler (Babánek), skupina bratří Gondolánů (romská kapela), Milan Morávek (vězeňský psychiatr), Němeček Jiří [dab] (hlas psychiatra), H. Troníčková (Habrová), J. Váňa (muž) Spol: Hana MacháčkováMilada MalínskáGabriela GlobočníkováJaromír Švarc Stp: 102.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.03.1971 
 
   Mladý vězeň Jan zvaný Drsňák se pokusil o sebevraždu. Ve vězení je pro rvačku, při které zranil funkcionáře národního výboru Froňka, a také pro krádeže, které na něho svedli silničáři, v jejichž partě pracoval. Vězeňský lékař ví, že jde o citově deprimovaného člověka, který nepoznal své rodiče a dětství trávil kromě jednoho roku u pěstounů, v domovech mládeže a polepšovnách. Vymůže Janovi pětidenní dovolenou, aby se mohl pokusit najít hrob své matky. Staří pěstouni nic o jeho matce nevědí. Drsňák proto jede do města, kde žil. V hotelu navštíví svojí bývalou milenku, servírku Štěpu, a ta mu poskytne nocleh. Na národním výboru vyhledá mladík tajemníka Froňka, který mu prozradí, že matka byla pohřbena ve vesnici Horní Světlá. Tam se dozví od hrobníka, že spáchala jako mladičká sebevraždu, když neunesla osud svobodné matky. Ve vsi se seznámí s mladou hezkou učitelkou Jarmilou. I ona má nevyřešená traumata z minulosti a má strach z fyzické lásky. O Janovi nic neví a jeho chování ji dráždí. Přesto spolu navštíví sklípek a lehká opilost usnadní jejich sblížení. Po láskyplné noci se v Drsňákovi vzbudí svědomí a přizná Jarmile své postavení. Mladá žena má pocit, že se jí zase rozplynul sen, a Drsňák zapije svůj žal v hospodě. Oba zůstávají sami.
   Young prisoner Jan, nicknamed Roughboy [Drsňák], tries to commit suicide. He was imprisoned for a fight in which he injured a functionary of the National Committee named Froněk, and for stealing material but actually by the blame for this crime was pinned on him by the road-builders in whose group he worked. The prison doctor knows that Jan is an emotionally deprived person who never knew his parents and spent all his childhood - except one year with foster-parents - in orphanages, homes for youth and reform schools. He arranges a five-day holiday for Jan, who wants to find his mother's grave. The old foster-parents do not know anything about her and Roughboy thus goes to the town where he lived. In a hotel, he visits his former lover, waitress Štěpa, who takes him in for the night. At the National Committee, the young man finds Secretary Froněk, who informs him that his mother was buried in the village Horní Světlá. Upon his arrival at the village, Jan learns from the sexton that she committed suicide as a very young woman, unable to bear the fate of an unmarried mother. In the village, Jan meets the pretty teacher, Jarmila. She, too, has unsolved traumas from her past and is afraid of physical love. She does not know anything about Jan and is somehow irritated by his behaviour. Despite this, they visit a wine cellar and the slight drunkenness makes it easier for them to become closer. After a night full of love, conscience wakes up in Roughboy and he reveals his situation to Jarmila. The young woman feels that another dream of hers has evaporated and Roughboy drowns his sorrow in drink in the local pub. They both remain alone.