Náboj  (Cartridge,The)
R: Ivo Toman V: Československý armádní film, 1963 VV: Erik Hubáček N: Vladimír KalinaIvo Toman S: Vladimír Kalina PR: František Brychta K: Jiří Ployhar AK: Petr MarešJiří Krob Hu: Jiří Šust Arch: Milan Nejedlý Ma: Petr Jílovec St: Jiří Sobotka Zv: Karel Cajthaml H: Milan Kos (vojín Petr Kobera), Karel Hábl (poručík), Zdeněk Dušek (vojín Ivan), Miloslav Šimek (vojín Hudeček), Ladislav Křiváček (voják), Václav Mareš (voják), Jiří Wimmer (voják), Olga Schoberová (dívka na pouti), Karel ČernochZdeněk Polák Spol: Jiřina Skalská Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Vojín Petr Kobera dostal od své dívky dopis, kterým se s ním rozchází. Petr chce hned odjet domů. Poručík mu kvůli strážní službě, kterou má vojín právě nastoupit, nemůže dát dovolenou. Po neděli má navíc Petr vystoupit jako člen vojenského souboru. Zoufalý vojín pohrozí, že si něco udělá. Poručík mu slíbí, že ho pustí, když si najde za sebe na vystoupení náhradu. Žádný z kamarádů však Petrově prosbě nevyhoví. Petr si všimne, jak si jeden z vojáků ukryl do slamníku ostrý náboj, který mu má při střelbách zlepšit výsledek, a zmocní se ho. Pak jde s ostatními na hlídku. Na stanovišti v lese, kde je sám, si pušku nabije a připravuje se k sebevraždě. Voják zatím v kasárnách pohřeší náboj a z roztrhaného Petrova dopisu pochopí, co hrozí. Na vypůjčeném skútru se vydá do lesa. Petra v jeho přípravách vyruší muž, žádající přes plot o pomoc s vysypaným nákladem. Petr odmítne a zanedlouho je slyšet sérii výstřelů. Petr si svůj čin rozmyslel a místo toho prostřílel zásobník pitné vody. Voják, který ho chtěl zadržet, s údivem pozoruje, jak se Petr v uniformě sprchuje pramínky vody vytékajícími z barelu a přitom se bouřlivě směje.
   Soldier Petr Kobera receives a letter from his girlfriend ending their relationship. Petr wants to leave for home immediately. The lieutenant cannot give him a leave-pass as he has sentry duty coming up. Moreover, Petr is to appear on stage as one of the members of the army ensemble on Sunday. The desperate soldier threatens to commit suicide. The lieutenant promises to give him the leave-pass provided he finds a substitute for himself. But none of Peter's friends is willing to do this favour for him. Petr spots one of the soldiers hiding a live cartridge in a mattress to improve his results in target shooting and steals it. He then joins the soldiers on patrol. Alone in the forest, he loads the gun and prepares to commit suicide as intended. The robbed soldier in the meantime has found out that the live cartridge is missing. Upon finding Petr's torn-up letter, he understands the tragedy that may happen, and sets off to the forest on a borrowed scooter. Petr's preparations are disturbed by a man who, over the fence, asks him to help unload his car. Petr refuses to help and right at that moment, there is a series of shots. Petr changes his mind and instead of shooting himself shoots the reservoir of drinking water. The soldier who was to stop him watches with wonder how Petr, in his uniform, showers in the splashes of water coming out of the barrel, laughing his head off.