Myšlenky jednoho nesoustředěného houslisty  (Thoughts of a Distracted Violin Player)
R: Gerard Samaan V: Studio FAMU, 1970 VV: Michal PexiederIrena JelenováHelena HarnachováFiala Karel (výroba) S: Marianne Worlicek AR: Abdelhafidh Bouassida K: Radek Očenášek Hu: Jan Klusák St: Jaromír Janáček H: Gerard Samaan (student), Mariana Štepitová (nevěsta), Václav Hejslar (profesor), Miroslav Křen (voják), Ludvík Plíva (voják) Spol: Klos Elmar /režie/ (pedagogické vedení), Hanibal Jiří /odborný asistent/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Bayerischen Rundfunk 
 
   Smyčcové kvarteto studentů se chystá nacvičovat novou skladbu, když vše přehluší mnohokrát opakovaná hlasitá výzva ke všeobecné mobilizaci. Postupně se všichni studenti ocitnou před odvodní komisí. Houslista je situací šokován. Jeho prohlídku doprovází zvuk střelby. Vojáci plachého mladíka ponižují. Do dalšího nácviku hudby zazní zvuk poplašné sirény. Houslista navštíví v pracovně svého profesora s omluvou, že se nemůže soustředit na studium. Profesor se domnívá, že je rozrušen láskou k nějaké ženě. Mladík se setká s dívkou oblečenou jako nevěsta. Objímají se spolu a dovádějí na sněhu v jakési krajině. Pak jdou spolu chodbou a profesoři sedící u stolu si vyžádají jeho doklady. Za sloupem se vynoří vojáci a seberou houslistův pas. Ani profesor nedokáže mladíkovi pomoci. Pak ho odvedou dva vojáci a jiní dva brání nevěstě, aby se k němu přiblížila. Zazní potlesk. V koncertní síni skládá mladík noviny, ve kterých si četl, bere housle a spolu s ostatními členy kvarteta začne hrát.
   A student string quartet is about to rehearse a new composition, but their music is drowned out by the repeated call for general mobilization. Later, all the students appear before the draft board, one after the other. The violin player is shocked by the situation. His examination by the board is accompanied by the sounds of shooting and the soldiers humiliate the shy young man. The next rehearsal is interrupted by the sound of an alarm siren. The violin player visits his professor in his study, apologizing for the fact that he cannot concentrate on his studies. The professor thinks that the boy is distracted by his love for a woman. The youth meets a girl dressed as a bride. They begin embracing and frolicking in the snow in an undefined landscape, but suddenly find themselves walking together in a long corridor while professors seated by a table ask for the boy's documents. Soldiers appear behind the column in the room and confiscate the musician's passport. It is not even in the professor's abilities to help the young man. He is taken away by two soldiers and another two prevent the bride from getting any closer to him. Then sudden applause. - In a concert hall, a young man folds up the newspaper he was reading, takes his violin, joins the rest of the quartet and begins to play.