Muž,který stoupl v ceně  (Man Who Rose in Price,A)
R: Jan MoravecZdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Feix - Brož VV: Josef Ouzký S: Jan Moravec TS: Jan Moravec PR: František Sádek AR: Josef Sandr K: Stahl Rudolf ml. DK: Karel Dobřichovský AK: Jiří Širc Hu: Emil Ludvík; archivní Nahr: Orchestr SHQ Karla Velebného, Orchestr Karla Vlacha Dir: Karel VelebnýKarel Vlach Arch: Karel Lier Kost: Ester KrumbachováHelena VondruškováE. Šafářová Ma: Jiří HurychBožena DošláMiloš Bobek St: Josef Dobřichovský Zv: Miloš Alster Op: Jindřich Chalupecký H: Jozef Kroner (Benda), Jaroslava Tichá (Bendova žena), Jan Libíček (hlídač obrazu), Josef Chvalina (hlídač obrazu), Ilja Prachař (ředitel galerie), Vladimír Šmeral (předseda soudu), Marta Krásová (sousedka na ulici), Josef Langmiler (nový ředitel galerie), Zdeněk Řehoř (obhájce), Viktor Maurer (pomocník obhájce), Josef Kemr (vrchní účetní v ničírně), Jiří Ostermann (zloděj kuriozit), Otakar Janda (malíř), Josef Somr (vrátný v galerii), Pavel Landovský (tajný), Stanislav Hájek (tajný), František Husák (organizátor výstav), Jiří Hálek (restaurátor), Václav Kotva (brýlatý kolega z ničírny), Josef Vondráček (zapisovatel u soudu), Hana Kreihanslová (matka holčičky), Vladimír Huber (otec holčičky), Věra Tichánková (posluhovačka u malíře), Oldřich Lukeš (spící soudní přísedící), Ivo Freiman (Bendův syn, dvojče), Petr Freiman (Bendův syn, dvojče), Karel Urbánek (psychiatr), Jan Pech (psychiatr), Pavel Bošek (psychiatr), Zdeněk Hodr (psychiatr), Jan Pohan (číšník), Václav Halama (zedník), Čestmír Řanda (ředitel banky), Gustav Hrdlička (Bendův kolega), Jan Faltýnek (Bendův kolega), Zdeněk Najman (dozorce), Bohumil Smutný (praporčík VB), Josef Vohryzek (návštěvník výstavy), Hana Talpová (matka malého kluka), Milada Ježková (sousedka na ulici), Vlastimila Vlková (sousedka na ulici), Jan Vlček (muž na ulici), Otto Budín (úředník), Zdeněk Grygárek (zaměstnanec ničírny), Gino Hašler (fotoreportér), Vladimír Klemens (lékař), Eduard Pavlíček (přísedící), Jan Liška (blázen), Ladislav Mrnka (hlídač), Zbyšek Pantůček (strážník), Pavel Kvasnička (strážník), Václav Trégl (celník), Rudolf Veselý (zaměstnanec ničírny) Spol: Věra HouškováHelena LehovcováLibuše Jahodová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 28.06.1968 
 
   Pan Benda, ženatý otec dvou dětí, pracuje v podniku na likvidaci starých bankovek - takzvané ničírně. Rád se napije a obvykle si pak druhý den nic nepamatuje. Po jedné alkoholové noci ho navštíví malíř, který mu v opilosti vytetoval na záda obraz. Malíř zakrátko zemře a stane se po smrti slavným. Celou svou práci odkázal galerii. Obraz na Bendových zádech je uznán odborníky za nejlepší malířovo dílo, a Benda se proto stane majetkem galerie. Zpočátku se on a jeho žena domnívají, že by ze slávy mohli mít slušné peníze, ale dojde k pravému opaku. Ředitel galerie se stará jen o obraz, odpovědnost za osud člověka Bendy odmítne. Benda přijde o práci, neboť musí zůstávat přes den v galerii, a rodina brzy nemá z čeho žít. Benda začne krást a dostane se do vězení. Nepomůže mu ani soud, ani hladovka, k níž ho nutí jeho advokát, a situaci nevyřeší ani pokusem o sebevraždu. Bendově ženě se zatím narodí dvojčata, která mají na zádech stejný obraz jako jejich otec. Ředitel galerie se o děti zajímá, ale opět jen jako o neživé obrazy. Benda se stane štvancem a raději se skryje před civilizací v lese. Zde pozoruje, jak dalšího živého tvora, krásného daňka, pronásledují jeho bývalí hlídači z galerie.
   Mr Benda, a married father of two children, works for a company that liquidates old banknotes - the so-called "annihilator". He likes to booze and usually does not remember anything the next day. After one drunken party, he is visited by a painter who tattooed his back in drunkenness the previous night. The painter soon dies and becomes famous after his death, bequesting all his work to a gallery. The image tattooed on Benda's back is considered the painter's best work by the professionals, and Benda thus becomes the possession of the gallery. In the beginning, he and his wife think they may earn decent money from his fame but what happens is just the contrary. The gallery's director is interested only in the image, rejecting all responsibility for the fate of the man-Benda. Benda eventually loses his job, having to spend all his time exhibited in the gallery, and the family soon has nothing to live on. Benda begins to steal and gets to jail. Neither the court proceedings nor the hunger strike to which he is forced by his attorney are of any help, and his attempted suicide does not solve the situation either. Benda's wife in the meantime delivers twins who have the same image on their backs as their father. The gallery's director is intensely interested in the kids but again only as in non-living images. Benda becomes an outlaw and hides in the forest from civilization. One day, he witnesses how another live animal, a beautiful fallow deer, is hunted by his former guards from the gallery.