Muž z prvního století  (Man from the First Century,The)
R: Oldřich Lipský V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Rudolf Wolf N: Miloš FialaJan FišerOldřich Lipský S: Zdeněk BláhaOldřich LipskýMiloš Fiala TS: Oldřich Lipský PR: Rudolf Jaroš AR: Marie HejzlarováRůžička Jiří st. K: Vladimír Novotný AK: Emil HoraMiloš Petrolín Hu: Ladislav SimonZdeněk Liška; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Znám jednu dívku), lidová píseň: píseň Na koníčka si vyskočím Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: lidová píseň Zp: Miloš Kopecký Arch: Jan Zázvorka Kost: Ester KrumbachováMarie JindrováAnna Blažková Ma: Rudolf HammerKarel HolekIvana Mesteková St: Jan Kohout Zv: Jaromír Svoboda Tr: Vladimír NovotnýAdolf HejzlarJiří RumlerMilan NejedlýFrantišek ŽemličkaKarel CísařovskýVladimír DvořákLudvík Malý kom: Jiří Šrámek H: Miloš Kopecký (čalouník Josef), Radovan Lukavský (Adam, obyvatel Modré hvězdy), Otomar Krejča (Akademik z výzkumného ústavu), Vít Olmer (inženýr Petr), Anita Kajlichová (psychiatrička Eva), Lubomír Lipský (zařizovač v objednávárně), Vladimír Hlavatý (ředitel Strakonických raketáren), Josef Hlinomaz (mistr závodu), Zdeněk Řehoř (pracovník kosmické kontroly), Miloš Zavřel (pracovník kosmické kontroly), Anna Pitašová (ošetřovatelka), Bohumil Švarc (astronaut-kapitán), Vladimír Menšík (Evald, muž v baru-beztížárně), Bohumil Černohous (astronaut), Miroslav Abrahám (muž v řídícím středisku), Zlata Adamová (účastnice konference), Ali Ahmed (africký účastník konference), Berouskové (artisti), Eva Cedlová (milenka), Karel Hábl (milenec), Khang Tran (účastník konference), Kennet Koma (účastník konference), A. Doležal (účastník konference), Josef Drbohlav (účastník konference), J. Horák (účastník konference), R. David (účastník konference), F. Hromádka (účastník konference), S. Hussein (účastník konference), P. Christof (účastník konference), D. Borčová (účastnice konference), Anna Malinovská (účastnice konference), Menda Merida (účastník konference), Věra Váchová (účastnice konference), Václav Podhorský (účastník konference), Isse Onoda (účastník konference), R. Pokorný (účastník konference), D. Riechlová (účastnice konference), Schmorancová (účastnice konference), J. Schovánková (účastnice konference), L. Tellerová (účastnice konference), S. Shankar (účastník konference), O. Velcová (účastnice konference), Eva Blažková (dívka stroj), I. Fenclová (dívka stroj), H. Hladovcová (dívka stroj), Z. Janušková (dívka stroj), Anna Jírová (dívka stroj), Helena Karbanová (dívka stroj), A. Králová (dívka stroj), E. Martinková (dívka stroj), M. Pešková (dívka stroj), Olga Podskalská (dívka stroj), J. Pohlová (dívka stroj), B. Trachtová (dívka stroj), R. Volfová (dívka stroj), D. Vondráčková (dívka stroj), Jana Lichtenbergová (dívka stroj/dívka v beztížárně), Karel Peyr (zástupce Numerinu, středis.matemat), Vojta Plachý-Tůma (muž z Marsu), Frank Towen (muž z Měsíce), Vladimír Linka (redaktor), Helena Růžičková (redaktorka), František Šeba (redaktor), Vladimír Navrátil (muž v řídícím středisku), Rudolf Wolf (organizátor), František Miroslav Doubrava (reportér u startu), Bohumil Vích (filmař), Zdeněk Týle (delegát u startu), Drahoslava Landsmanová (barmanka v beztížárně), Aja Farkačová (host v beztížárně), Růžička Jiří st. (host v beztížárně/zívající muž), J. Duchoslav (host v beztížárně), V. Hecová (host v beztížárně), A. Jarošová (host v beztížárně), G. Mandíková (host v beztížárně), Petr Pachl (host v beztížárně), M. Pávek (host v beztížárně), M. Slavětínská (host v beztížárně), J. Sýkora (host v beztížárně), J. Vokroj (host v beztížárně), Rudolf Vodrážka (muž v kombinéze), V. Kliment (muž v řídícím středisku), J. Januška (voják) Spol: Jana StřechováJarmila MüllerováBohumil Nový Stp: 092.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.03.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Před Strakonickými raketárnami se vše chystá k slavnostnímu startu. Svou lajdáckou práci na poslední chvíli v raketě opravuje čalouník Josef. Neopatrně stiskne startovací tlačítko a stane se nedobrovolně astronautem. Na Modré hvězdě, kam doletěl, je vlídně přijat a zpět na Zemi jej doprovází jeden z obyvatel planety. Adam, jak mu Josef říká, má úžasné technické schopnosti, a dopraví proto raketu zpět na místo startu. Časový posun způsobil, že je na Zemi o pět set let víc. Pozemšťané již neznají války, nenávist a peníze, ani závist a chamtivost. Josef si však ze svého života na konci dvacátého století tyto negativní vlastnosti přinesl. Využívá odhmotňovacího zařízení, kterým činí Adama neviditelným a poté, co se rychle otřepe ze svého úžasu nad novým světem, začne svého tajného pomocníka využívat. Adam pro něj vypočítává různé úlohy a Josef se stane uznávaným odborníkem. Chamtivě shromažďuje různé i nepotřebné předměty a k udržení své pozice neváhá rozšiřovat pomluvy, aby rozhádal pozemšťany dosud žijící v souladu. Adam se naučí mezitím pozemskou řeč a sám předá obyvatelům planety, kterou si oblíbil, svůj vynález nového paliva do raket. Josef odmítne léčit své sobectví, uteče do rakety a nastartuje ji. Adam ovlivní její kurz tak, aby se Josef vrátil do své doby.
   Preparations for a ceremonial rocket launch in front of the Strakonice rocket factory are in progress. In the rocket, upholsterer Josef is correcting his sloppy work at the last moment. He accidentally pushes the "launch" button, thus becoming an involuntary astronaut. He is kindly welcomed at the Blue Star when he arrives and is accompanied by one of its inhabitants on the way back to the Earth. Adam, as Josef calls him, possesses incredible technical skills and is thus able to direct the rocket back to the site of the launch. Time on Earth, however, has advanced five hundred years in the meantime. The inhabitants of the Earth do not know wars, hate or money, or either envy or greed any more - but Josef has brought all these negative qualities back from his life in the late 20th century. With the help of the anti-materialising machine, he makes Adam invisible, and upon his quick recovery from the initial astonishment with the new world, he begins to misuse his secret assistant. Adam calculates equasions for him and Josef becomes an esteemed scientist. He greedily collects various objects, even those he does not need, and does not hesitate to spread gossip to maintain his position and to bring discontent among the Earth inhabitants, who had been living in harmony until then. Adam in the meantime learns the Earth language and he himself provides the inhabitants of the planet - which he has become fond of - with a new rocket fuel he invented. Josef refuses to overcome his selfishness. Instead he runs away to the rocket and launches it. Adam influences its course to make Josef return to his own time.