Muž na útěku  (Man on the Run,A)
R: Václav Sklenář V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šebor - Bor Dr: Václav Šašek VV: Eliška Nejedlá N: Václav SklenářLuděk Staněk S: Václav SklenářLuděk Staněk TS: Václav Sklenář AR: Zdenek ZaoralMichaela KirchnerováLilian Havlíčková K: Alexandr RašilovJulius Vegricht AK: Karel Hurský Hu: Josef Ceremuga; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Jaroslav Krška Kost: Jan KropáčekLibuše ČernáNaďa Zlámalová Ma: Jiří HurychJiřina Pahlerová St: Antonín Zelenka Zv: Ladislav Hausdorf Op: Tvrz Ota mjr. H: Karel Dellapina (vězeň Karel Kraus), Otakar Váňa (vězeň Jan Bičík), Hana Kreihanslová (Krausova manželka), Karel Kyncl (novinář Reichenbach), Monika Švábová (Rosa Fürstová), Paul Leclér (Pierre Knox), Jan Diviš (Richard Welter), Josef Cincibus (Leo Bärtl), Svoboda Jiří (herec) (fotograf Robert Luc), Leoš Suchařípa (spisovatel), Jan Kropáček (kapitán SNB Berka), Miroslav Nosek (vězeň), František Hlinovský (vězeň), Fiala Karel (výroba) (vězeň), Václav Halama (mistr), František Jedlička (farář), Danuše Klichová (spisovatelova milenka), Hana Klichová (modelka), Jiří Mezek (strážmistr), Klementina Zunová (Krausova matka), Monika Vydrová (zapisovatelka) Spol: Růžičková J. (2)J. ŠtěpkováAnna MejtskáEliška ŠvarcováKarel Vacek Stp: 077.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.02.1969 
 
   Více než dvacet let po válce byl v důlním inženýru Fischerovi odhalen bývalý příslušník gestapa Karel Kraus. Za zabití člověka byl odsouzen na osm let a nyní pracuje s dalšími vězni na renovaci pražského Anežského kláštera. V blízkosti stavby se začne objevovat zahraniční auto. Jeho posádka, muž a žena, kontaktují políra a ten se zřejmě dá uplatit. Ke Krausovi přidělí vězně Bičíka a ten mu vyřídí vzkaz od bratra Berta, který mu chce z ciziny dopomoci k útěku. K dvojici cizinců - snad novinářů - se přidají další tři muži. Všichni se ubytují nedaleko hranic v lázeňském hotelu a údajně pracují na reportáži. Polír připraví podmínky pro útěk Krause a Bičíka. Málo informovaný Kraus ho těžce zraní a při nastalém poplachu spolu s Bičíkem uteče. Spoluvězeň dostane peníze, podle dohody se přihlásí Bezpečnosti a vypoví, že Kraus se na útěku utopil. Kraus brzy pochopí, že jeho osvoboditelům nejde o jeho záchranu, ale o adresu jeho bratra - rovněž bývalého gestapáka - a o pomstu. Zatím Bezpečnost po uprchlém vězni pátrá. Kraus v hotelu omráčí své hlídače a uteče oknem. Dva z nich ho však dostihnou a muže, který nebyl pro nedostatek důkazů za své válečné zločiny adekvátně potrestán, přejedou. Za čas se objeví zpráva o smrti obchodníka Berta Krause.
   More than twenty years after the Second World War, a mining engineer named Fischer is revealed as a former member of the Gestapo, Karel Kraus. He is sentenced for murder to eight years in prison and now works with other prisoners on the renovation of the Convent of St Agnes of Bohemia in Prague. Then a car with a foreign registration begins to park regularly close to the construction site. Its crew, a man and a woman, contact the construction foreman, who probably would not reject a bribe offer to perform some service. The prisoner Bičík is appointed to work with Kraus; Bičík gives him a message from Kraus' brother Bert, who lives abroad, that he wants to help him escape. The pair of foreigners - possibly journalists - are joined by yet another three men. They all stay in a spa hotel near the western border and claim to be working on a story. The foreman makes all necessary arrangements to enable Kraus and Bičík to escape. Kraus, however, is not informed of this and wounds the foreman severely. The two men manage to flee during the consequent alert. Kraus gives some money to his co-prisoner who, according to their mutual agreement, reports himself to the police saying that Kraus drowned while trying to escape. Kraus soon realizes that his liberators are not interested in his rescue at all - all they want is to get the address of his brother, another former Gestapo member, and to get their revenge on him. In the meantime, the police launches a search for the escaped prisoner. In the hotel, Kraus knocks his guards out and escapes through the window. Two of his guards, however, catch up with him in a car and run over the man who, in their opinion, has not been adequately punished for his war crimes. After some time, news about the death of the businessman Bert Kraus appears in the press.