Můj dům - můj hrad  (My House - My Castle)
R: Miroslav Sobota V: KF Praha/Propagační film/Ústav zdravotní výchovy, 1968 VV: Miloš Čálek N: Miroslav Sobota S: Miroslav Sobota K: Jiří Pipka Hu: archivní St: Dana Lukešová Zv: Benjamin Astrug Op: Mayer Jaromír MUDr. Akom: Miroslav Sobota kom: Jaromír Spal H: Jan Maška (otec), Helena Růžičková (matka), Viktor Očásek (děda), Josefa Pechlátová (babička), Vladimír Zátka (mladší syn), Karel Bělohradský (soused) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Čáp přilétá do hnízda. Podobně se člověk vrací do svého bytu, kde se cítí v bezpečí. Nastává jarní úklid. Muž věší záclony, rozbitý žebřík mu padá a on zůstává viset na okně. Dcerka zakopla o srolovaný koberec a pláče. Matka ji odbíhá utěšit od plynového sporáku, na němž přetékající polévka uhasila plamen hořáku. Dědeček se snaží zapálit si fajfku špatně fungujícím zapalovačem a rozhodne se vzít si na pomoc benzin. Babičku, která vymývá skříň, zamkne uvnitř rozpustilý vnuk a žena na sebe zvrhne kyblík vody. Starší vnuk si hraje s rozhlasovým přijímačem a elektrickou prodlužovací šňůru zapojenou do zástrčky nechá nakonec volně ležet na podlaze. Malý vnuk si hraje se šavlí, která jinak zdobí stěnu pokoje. Žena nedokáže manželovi pomoct a volá sousedy. Promáčená babička je zasažena elektrickým proudem. Zatímco skáče bolestí, dědeček škrtne úspěšně zapalovačem. Nashromážděný plyn vybuchne a otec spadne na zem. Všichni jsou potlučení a otřesení. Celý byt je v troskách. Komentář nabádá, abychom neupadali do jistoty, že v tom našem hnízdě se nám nemůže nic stát.
   A stork returns to his nest just as people are returning to their apartments, where they feel safe. It is the time for spring cleaning. While the husband is hanging up the lace curtains, the ladder collapses under him, leaving him hanging on the window. The little daughter slips on a rolled-up carpet and cries. Mother runs to comfort her, leaving a gas range unattended. The soup on the range boils over, extinguishing the gas fire. Grandfather tries to light his pipe with a broken lighter and decides to use liquid gas instead. Grandmother, washing the inside of a cupboard, is locked in by a naughty grandson and spills a bucket of water on herself. The older grandson is playing with a radio and leaves the opposite end of a plugged-in electric extension cable lying on the floor. The younger grandson plays with a sabre which otherwise decorates the wall of the living room. The wife is unable to help her husband and calls the neighbours. The drenched grandmother is electrocuted. While she is jumping up and down with pain, the grandfather finally succeeds in striking the lighter. There is an explosion of the accumulated gas and the father falls to the floor. The whole family is injured and in shock and the apartment is in ruins. The film's narrative admonishes us not to "become comforted by the certainty that nothing can happen to us in this safe nest of ours."