Mrakodrap lásky  (Skyscraper of Love,The)
R: Jiří Polák V: Studio FAMU, 1967 VV: Hana JehličkováFiala Karel (výroba) N: Jiří Polák S: Jiří Polák K: Vladimír Smutný St: Jitka Kavalierová Zv: Jiří Podroužek H: Jorga Kotrbová (ona), Oldřich Vízner (on) Spol: Zeman Bořivoj /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Radovan Lukavský (pedagogické vedení), Chaloupek Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Upravená a slavnostně oblečená dívka sedí u prostřeného stolu. Ozve se zvonek, ale žoviální mladík s lahví alkoholu, který vtrhne dovnitř, nebyl zjevně očekáván. Na fotografii zastrčené v rámu zrcadla je úplně jiná mužská tvář. Mladík se chlubí tím, že si pamatuje, kdy má dívka narozeniny. Ona ho jen suše opraví. Nemá devatenácté ale už dvacáté. Mladík líčí s jakou slávou své dvacáté narozeniny prožil on. Dívka mu připomene, že byl tehdy na vojně. Roztaje však, když si vzpomene, jak spolu stavěli pomyslný mrakodrap lásky z dřevěných kostek. Pak se ale od mladíka lhostejně odvrátí. On sebere svoji láhev, cigaretu zamáčkne na vyleštěný talíř a dveře za ním zaklapnou.
   A tidy girl, dressed up for the occasion, sits by a set-up table. The doorbell rings, but the jolly young man who breaks inside holding a bottle apparently came unwanted. The photo of a completely different man's face is stuck behind the frame of the mirror in the room. The young man claims that he remembers the date of the girl's birthday, but she corrects him dryly - this birthday of hers is not the nineteenth but twentieth. The youth keeps on boasting with what pomp he himself spent his twentieth birthday. The girl briefly reminds him that at that time, he was in the army. She, however, somehow melts upon recalling how they used to build an imaginary skyscraper of love of wooden cubes, but then again turns away from the boy in indifference. The youth takes his bottle, finishes his cigarette on the polished plate on the set table and the door shuts behind him.