Místo /Místo v houfu/  (A Place)
R: Zbyněk Brynych V: 1964 VV: Gustav Rohan N: Antonín Máša S: Antonín Máša TS: Zbyněk Brynych PR: Ota Koval AR: Milena Voborská K: Jan Čuřík DK: František Uldrich AK: Jiří Macák Hu: Jiří Sternwald; archivní – píseň Šly panenky silnicí, píseň Přetrhly se mi kšandy, píseň Jsi jako klika u dveří, Jiří Šlitr: píseň Dítě školou povinné Nahr: Jirmal Jiří /kytara/ T: Jiří Suchý Zp: Ladislav Potměšilhlas mužskýsbor Arch: Oldřich Okáč Kost: Marie DoležalováEmilie Kůtová Ma: Vlasta MatuchováVladimír Petřina St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Kejř H: Ladislav Potměšil (František Skála), Jorga Kotrbová (Františkova kamarádka), Jiří Pleskot (profesor tělocviku zvaný Tenisák), Jiří Sedlmayer (Jarda), Tomáš Sedláček (Karel zvaný Ptíca), Petr Svojtka (Joža), Miloslav Uher (Milánek), Zuzana Opršalová (Jardova kamarádka) Spol: Jaroslav BrabenecHelena HumelováJitka Šulcová Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Studenti pražské školy přijíždějí na chmelovou brigádu a v improvizované noclehárně v prostorách místní tělocvičny hledají místo na spaní. František by se rád připojil k tříčlenné partě známých rváčů, vedené Jardou. Ti ho však odmítnou a tak se musí spokojit se společností rozmazleného spolužáka Milana, s nímž pracuje na chmelnici pod bdělými dohledem profesora tělocviku. František se do práce příliš nehrne. Večer brigádníci navštíví pouťové atrakce. František se seznámí s hezkou dlouhovlasou dívkou a zdá se, že jejich sympatie přerostou ve větší cit. František se vrací po večerce a nic si nedělá s profesorova napomenutí. Vzbudí tak zájem party, kteří však zesměšňují jeho přátelství s dívkou. František vyzve Jardu na pěstní souboj v umývárně. I když prohraje, získá si jeho respekt a může se přestěhovat na postel vedle obdivovaného vůdce. Pro kýžené přátelství party pak obětuje vztah s dívkou.
   Students of a Prague school arrive at a village on a hop-picking team and are looking for a place to sleep in the improvised dormitory, set up in the local gymnasium. František is eager to join the three-member gang of famous thugs from the class, headed by Jarda. But the boys reject him, and he thus has to content himself with the company of his spoiled schoolmate Milánek, with whom he works at the hop-garden under the vigilant supervision of the professor of physical training. František indeed is not particularly mad about work. In the evening, the team-workers visit the local country fair and its attractions. There, František meets a pretty long-haired girl and it seems that their mutual sympathy will develop into deeper feelings. František returns to the dormitory after lights-out and does not care about his professor's reprove. He appeals to the gang but the boys, however, keep mocking his feelings for the girl. František challenges Jarda to a fist fight in the bathroom. Although he loses, he wins his respect and is allowed to move to the bed next to the admired gang leader. He then sacrifices his relationship with the girl to the desired friendship of the gang.