Malíř  (Painter,The)
R: Josef Pinkava V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1969 Dr: Milan Šimek VV: Zdeněk Stibor N: Kamila Sojková S: Josef Pinkava K: Karel Kopecký Hu: Luboš Fišer; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Výtv: Zdeněk Rozkopal St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek H: Ota Kadleček (kluk), Marcela Mikuličová (holka), František Šolc (soused), Miloš Vosmanský (předseda MNV), Helena Kotoučová (sousedka Marková) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Na silnici mezi rozkvetlými loukami a stráněmi sedí malý chlapec a maluje na asfalt různé obrázky. Jeho kamarádka se na něho zlobí a nařizuje mu, aby obrázky smazal. K ní se připojí i předseda MNV, projíždějící kolem. Chlapec nahněvaně poslechne, ale jeho malířská fantazie mu nedá pokoj. Proto pomaluje ve vesnici kdejaké prázdné místo. Zaujme ho práce dědy, který natírá plot u domku. Každá plaňka má jinou barvu. Chlapci se to líbí a pustí se do malování sešlého domku dědovy sousedky, staré Markové. Ženě se natřený dům nelíbí a obviní dědu, že jí zničil stěny domku. Děda se brání, ale teprve předseda zjistí, kdo byl malířem. Aby se sousedka uklidnila, děda jí začne natírat červeně okna a dveře. Přihlížející chlapec - "malíř" je však přesvědčen, že on by to udělal lépe.
   A small boy is sitting on a road, surrounded by blossoming meadows and hillsides, and is drawing something on the asphalt. His girlfriend gets angry for what he has done and orders him to sweep the pictures off. The chairman of the Municipal National Committee, passing by, joins her in scolding the boy. The boy is annoyed but obeys. His fantasy about painting, however, does not leave him alone, and he thus begins to draw on every empty space in the village. Then he watches with interest an old man painting his fence, each wooden bar with a different colour. The boy likes that and begins to paint a dilapidated little house of the old man's neighbour, old Marková. The woman does not like the painted house and blames the old man for destroying her walls. The old man defends himself but only the chairman manages to find out who was the real painter. To calm down the neighbour, the old man begins to paint her windows and door in red. The boy-painter closely watches the old man's work, still convinced he would do it better.