Křik  (Cry,The)
R: Jaromil Jireš V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Švabík - Procházka VV: Zdeněk Oves N: Ludvík Aškenazy S: Ludvík AškenazyJaromil Jireš TS: Jaromil Jireš PR: Jan Schmidt AR: Boca AbrhámováDagmar Perlová K: Jaroslav Kučera DK: Miroslav Ondříček AK: Jiří Štíbr Hu: Jan Klusák; archivní – Johann Sebastian Bachpřevzatá, Georges Bizet: převzatá Carmen (Toreadore smělý), píseň Kampak jedeš sluníčko, Karel Mareš: píseň Oliver Twist, píseň Zajíček v své jamce Nahr: Komorní harmonie Dir: Libor Pešek T: Rostislav Černý Zp: sbor dětskýJosef Kábrthlas dětský Arch: Oldřich Bosák Kost: Lída NovotnáFrantišek SadílekMarie Broncová Ma: Jiří ŠimonRůžena RichterováIvana Mesteková St: Jiřina Lukešová Zv: Milan R. NovotnýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Trnka V.doc.dr. Akom: Ludvík Aškenazy kom: Jan Werich H: Eva Límanová (Ivana Procházková), Josef Abrhám (Slávek, Ivanin muž), Eva Kopecká (učitelka), Jiří Kvapil (mladý lékař), Jiří Jánoška (rasista na poště), Josef Kábrt (redaktor), Ivan Růžička (elegantní muž), Helena Fingerlandová (mondénní žena), Štěpánka Cittová (dívka Alena), Richard Záhorský (vrátný), Hana Talpová (maminka na sousední posteli), Stanislava Procházková (mladá sestřička), Vránová Gabriela [dab] (hlas mladé sestřičky), Ladislava Bissingerová (porodní asistentka), Eva Baborovská (medička Zuzana), Jitka Pelešková (medička), Eva Pecková (medička), Helena Křišťálová (medička), Milena Zahrynowská (nevěsta), Jana Pešková (drobná maminka), Ladislav Otmar (malíř Láďa Fořt, Slávkův kamarád), Sloup Václav [dab] (hlas Ládi), Ossei-Tutu (černoch), Antonín Krčmář (kluk na poště), Ivo Pondělíček (muž v televizi), Svobodová Eva [dab] (hlas bytné za zdí), Němeček Jiří [dab] (hlas Tondy z alba fotografií), K. Šponarová Spol: Helena MichálkováŠtěpánka StříbrnáBohumil Nový Stp: 080.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.02.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Televizní opravář Slávek odveze svou ženu Ivanu do porodnice. Od chvíle rozloučení myslí oba jeden na druhého. V útržcích vzpomínek se odvíjí jejich dosavadní společný život. První setkání na železničním mostě, strasti bydlení v podnájmu, svatba, zařizování nového bytu. Vzpomínají i na drobné roztržky i na to, že nejprve dítě nechtěli. Ivana je na porodním sále, Slávek obchází objednané zákazníky a spravuje rozbité televizory. V napětí, vyvolaném čekáním na narození potomka, citlivě a nově vnímá věci, lidi a události kolem sebe. Fráze redaktora, diktujícího písařce recenzi na italský film Sladký život, děti ve škole, které musí do krytu po vyhlášení poplachu, cynismus diplomata hovořícího ironicky o otcovství ve stínu hrozící války. Na poště se Slávek dostane do rvačky s mužem, urážejícím mladého černocha. Po rušném dni, kdy se jen s obtížemi snažil získat informace z porodnice, mladý muž doma usne. V polospánku se mu zdá, že slyší křik novorozeněte. Tajně vnikne do porodnice. Ví už, že se jejich dítě narodilo. Zastaví se před Ivaniným pokojem, ale nevstoupí.
   TV mechanic Slávek takes his wife Ivana to the maternity hospital. From the moment they say goodbye, the couple can't stop thinking about each other. Their common life up to nowunfolds in fragments of memories: their first acquaintance at the railway bridge, the worries of living in a rented apartment, the wedding, furnishing the new flat. They also remember the small quarrels and the fact that they did not want a baby at first. Ivana is in the operating room, while Slávek keeps his appointments with customers and fixes broken TV sets. Anxious about waiting of the delivering a baby, he sensitively and newly becomes aware of the things, people and events around him. The editor's phrases as he dictates the copy typist his review of the Italian film La Dolce Vita, the children at school who must run to shelter during an air-raid warning exercise, the cynicism of a diplomat speaking ironically about fatherhood in the shadow of the impending war. At the post-office, Slavek gets into a fight with a man who was rude to a young black man. At home, at the end of this busy day and difficulties with obtaining information from the hospital, the young man falls asleep. As he is halfway dreaming he imagines hearing the cry of a newborn. He secretly goes to the hospital, already sure that their baby has been born. He pauses before Ivana's room but does not go in.