Královský omyl  (King's Blunder, The)
R: Oldřich Daněk V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Novotný - Kubala Dr: Alexandr Kliment VV: Jaroslav Solnička N: román Král utíká z boje S: Oldřich Daněk TS: Oldřich Daněk PR: Aleš Dospiva AR: Milena TřeškováZdenka Barochová K: Václav Hanuš DK: Michal Kulič AK: Vladimír Zajíc Hu: Jan F. Fischer; archivní Nahr: FISYO, Pražští madrigalisté Dir: Milivoj UzelacMiroslav Venhoda Arch: Jindřich Goetz Kost: Jarmila KonečnáEva MartincováMarie Broncová Ma: František MalecJiří NevařilLibuše Beranová St: Josef Dobřichovský Zv: František Fabián Op: Nový Rostislav dr. H: Miroslav Macháček (Jindřich z Lipé, nejvyšší podkomoř), Luděk Munzar (mnich Bonaventura), Martin Růžek (purkrabí Hýta od Tří stromů), Jana Hlaváčová (královna Eliška Přemyslovna), Vlastimil Harapes (král Jan Lucemburský), Ludmila Roubíková (Kateřina), Vladimír Volek (Pihatec), Karel Vlček (Tlusťoch), Ladislav Křiváček (Jednooký), Josef Vinklář (Heidenreich), Luděk Kopřiva (kanovník Jindřich), Karel Bělohradský (Vousáč), Anna Kasalová (Háta), Svatava Šanovcová (Kedruta), Renata Borová (služka), Andrea Čunderlíková (služka), Jaroslav Kokštain (hejtman), Jaroslav Mareš (Vilém Zajíc z Valdeka), Větrovec Josef [dab] (hlas Viléma Zajíce), Eduard Pavlíček (hejtman) Spol: Alexandra HaškovcováRůžena Hejsková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.12.1968 
 
   Rok 1315. V Čechách vládne mladičký král Jan Lucemburský a jeho žena Eliška Přemyslovna. Skutečným pánem v zemi je však podkomoří Jindřich z Lipé. Jeho moc se nelíbí jiným pánům v království a královně, která označí Jindřicha za zrádce. Po jejím obvinění je Jindřich uvězněn i se svým společníkem fráterem Bonaventurou na hradě Týřov. Zde ho má v nevlídném sklepení střežit purkrabí Hýta. Hýta se nechá zlákat příslibem třiceti hřiven stříbra a nechá pánu z Lipé volnost pohybu po celém hradě. Čas plyne a Jindřich čeká na další osud. Jednoho dne přijede na Týřov posel s návrhem královny: Jindřich se má pokořit, přiznat vinu a pak bude volný. Hrdý šlechtic nabídku odmítne. Po nějakém čase se královna sama pokusí zlomit Jindřichův odpor. Ten však odolá jak její kráse, tak slibům i hrozbám. Je v právu a nemůže ustoupit. Ustoupit nemůže ani královna, i když se dopustila hříchu lži a nespravedlnosti. Po jejím odjezdu ví pán z Lipé, že má v dalším životě jen dvě možnosti - propuštění a nebo popravu. Nemýlí se. V roce 1316 je propuštěn, neboť v zemi se rozmohly nepokoje, které král nebyl schopen zmoci.
   Year 1315. The adolescent king John of Luxembourg and his wife Eliška Przemyslid rule Bohemia, but it is the vice-chamberlain Jindřich of Lipá who is the true master of the country. His influence is resented by other noblemen, and by the queen who proclaims him a traitor. Jindřich is imprisoned at Týřov castle, together with his companion friar Bonaventura. In the castle's bleak dungeon, the burgrave Hýta must guard the prisoners. Bribed by a promise of thirty talents of silver, he allows the Lord of Lipá free access to the entire fortress. Time passes and Jindřich waits to see what destiny has in store for him. One day, a messenger comes to the castle with an offer from the queen: if Jindřich humbles himself and admit his guilt he will be granted his freedom. The proud nobleman refuses the offer. After a while, the queen herself tries to break Jindřich's resistance, but he resists both her beauty, and her promises and threats. He is in the right and must stand his ground, but the queen cannot admit defeat either, although she has committed the sins of duplicity and injustice. When she leaves, the Lord of Lipá knows he only has two prospects - release or execution. He is not mistaken. Unable to cope with the escalating riots in the country, the king releases him in 1316.