Kouzelná noc  (Magical Night,The)
R: Zdravko Dragnev V: Studio FAMU, 1964 VV: Jindřich Pitter N: jednoaktovka Kouzelná noc /Czarowna noc/ S: Zdravko Dragnev K: Jiří Štíbr Zv: Oldřich Tichý H: Zdeněk ŘehořLuděk Kopřiva Spol: Kachyňa Karel /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Dva muži se ukládají ke spánku v hotelovém pokoji. Z útržků konverzace vyplyne, že jsou spolupracovníky a nejde o jejich první společné přenocování. Zatímco se jeden myje, druhý si vymění jeho polštář za svůj, ulehne a předstírá spánek. Přesto je svým "drahým kolegou", jak se oba oslovují, přinucen vstát a zhasnout v pokoji světlo. Ještě než se vrátí do postele, odsune skřínku stojící přede dveřmi do sousedního pokoje a sehne se ke klíčové dírce. Zvědavý kolega nevydrží, rovněž vstane a dosti nešetrně se domáhá pohledu na cosi zajímavého. Muž si otráveně lehne a usne. Ve snu jej kolega pronásleduje. Spáč se probudí a v šeru vidí, že kolega je stále skloněn u dveří a pozoruje.
   In a hotel room, two men are getting ready to sleep. Fragments of their conversation indicate that they are colleagues from work and that this is not the first time they are sharing the room for the night. While one of them is in the bathroom the other swaps the pillows and pretends to be asleep, but his "dear colleague", as they address each other, forces him to get up and turn the lights off. Before going back to bed, the man moves the shelf blocking the door to the neighbouring room and leans down to the keyhole. The nosy colleague can bear it no longer. He gets up as well and pushes his way in hope of getting a better view of something of interest. The man goes back to bed with a sullen look on his face and falls asleep. In a dream he is haunted by his colleague. He wakes up and in the darkness sees his colleague still stooping at the door, watching.