Komu tančí Havana  (For Whom Havana Dances)
R: Vladimír Čech V: Filmové studio Barrandov/Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematografícos Habana, 1962 Sk: Šmída - Fikar VV: Rudolf HájekJuan Vilar Díaz N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaVladimír ČechCardoso Onelio Jorge /španěl.d./Falbr Richard /španělské dialogy/ TS: Vladimír Čech PR: Věra TicháčkováAnna Lackovičová AR: Octavio CortárazManolo Herrera K: Václav Hanuš DK: Jaroslav Kupšík AK: Antonín Vojáček Hu: Štěpán Lucký; archivní – píseň Moje Kuba je můj ráj Nahr: FISYO, Grupo Zarabanda Ma¸unga, Grupo Cabildo ganga, Festivalový orchestr Dir: František Belfín Zp: Boby Jiméz Arch: Leoš Karen Výtv: René Portocarrero Kost: Helena VondruškováCarmelina GarcíaHector Ramírez Ma: Oldřich Mach St: Antonín Zelenka Zv: Pavel JelínekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Urfe Odilio /hudba/ H: Odalys Fuentes (Laura), Miguel Gutiérrez (Eduardo), Fausto Mirabal (Luis Diaz), Mayda Limonta (Margarita), Wember Bros (milicionář José, Margaritin manžel), Maruja Calvo (María, Luisova nevlastní matka), Alfrédo Perojo (Carlos Díaz, Luisův otec), Ofelia Gonzáles (Lauřina matka), Tete Vergara (Margaritina matka) Spol: Roberto Miqueli Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 19.04.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Kubánec Edoardo si v USA odpykal tříletý trest za ilegální činnost. Nyní se letadlem vrací do Havany, kde nebyl čtyři roky. Čekají na něho přátelé, s kterými bojoval proti diktátoru Batistovi - Laura, Margarita a José. Krásná Laura má dnešního večera být hlavní hvězdou tradičního havanského karnevalu. Na letiště přijde i Luis Díaz. Laura neví, jak říci Edoardovi, který ji dříve miloval, že jí svou lásku nabídl Luis. Díazova rodina patří k boháčům, kterým byl po revoluci znárodněn majetek, a její členové včetně Luise plánují tajný útěk z ostrova. Edoardo považoval vždy Luise za nejlepšího přítele. Když byl před lety zraněn vojáky, právě medik Luis mu zachránil život a poté mu pomohl opustit Kubu. Nyní však s odporem zjišťuje, jak je Luis poznamenán svou výchovou a že má rád jen peníze. Zklamaná Laura odmítne s Luisem odejít. Karnevalový průvod míjí hlavní tribunu, když se z přístavu ozve silný výbuch. José, který jako milicionář nedaleko hlídkoval, je spiklenci těžce raněn. Výbuch a následný požár mají odvrátit pozornost od uprchlíků. Členové Díazovy rodiny a jejich přátelé se skutečně dostanou na připravenou loď. Rybáři ji však za úsvitu na moři objeví a znemožní další plavbu.
   Edoardo is a Cuban who has just served a three-year sentence for illegal activity in the United States. He is now taking a plane back to Havana, where he hasn't been for four years. Laura, Margarita and José, his friends from the days of the resistance against the dictator Batista, are waiting for him at the airport. The beautiful Laura is going to be the star at the traditional carnival in Havana that evening. Luis Díaz also comes to the airport. Laura doesn't know how to tell Edoardo, who used to love her, that Luis has also offered her his love. The Díaz are one of the rich families whose property was nationalized after the revolution, and the family members, including Luis, are planning to escape from Cuba. Edoardo has always considered Luis to be his best friend. When the soldiers wounded him all those years ago, it was the medic Luis who saved his life and then helped him escape from Cuba. To his disappointment, he now comes to realize how far Luis is influenced by his upbringing, and that the only thing he cares about is money. Laura, who feels equally disappointed, refuses to leave with Luis. The carnival procession is passing the grandstand when a big explosion resounds in the harbour. José, who was patrolling the area nearby as a policeman, is badly wounded by the conspirators. The explosion and the ensuing fire are meant to divert attention from the fugitives. The members of the Díaz family and their friends make it to the boat that has been waiting for them, but fishermen discover them at sea at dawn and prevent them from travelling further.