Kočky neberem  (We Don't Give Chicks a Lift)
R: Josef Pinkava V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1966 VV: Dušan Schaffer N: Jiří Blažek S: Josef PinkavaJiří Blažek PR: Radim CvrčekKarel Brchel K: Jiří Kolín DK: Emil Bártek Hu: Karel Mareš; archivní – píseň Jsi jako pramínek, píseň Daleká bílá cesta, Jiří Šlitr: píseň Písnička pro kočku /Lásky advokát/, píseň Tam u Mělníka, píseň Daleko od lidí /tramps.píseň - pomocný název/ Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: Eva Pilarovásbor mužský Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Naďa Škapová Ma: Stanislav PetřekAlena Hejdánková St: Antonín Štrojsa Zv: František Strangmüller H: Jan Kuchař (Eman), Jiří Štěpnička (student průmyslovky Milda Svoboda), Michal Drobný (Oskar), Aleš Košnar (zahradnický učeň Píďa), Štěpánka Řeháková (Olina Vránová, Mildova dívka), Helena Říhová (Helena, Olinina kamarádka,Oskarova), Hana Škopková (Anička, Olinina kamarádka,Píďova d), Ivana Striničová (herečka Eva), Vlasta Peterková (nevěsta Eva), Viktor Vrabec (ženich Petar), Zlata Jeřábková (kastelánka na zámku), Helena Kotoučová (Mildova babička), Eva Matalová (Škodová, Píďova matka), Novotný Josef (2) (řidič rváč), Václav Babka (strážmistr VB), Josef Haukvic (příslušník VB), Alois Müller (příslušník VB), Arnošt Kotouč (správce kempu), Otakar Skalski (režisér), Jaroslav Suchánek (člen filmového štábu), Karel Urbánek (člen filmového štábu), Stanislav Petřek (člen filmového štábu), Krampol Jiří [dab] (hlas Emana), Andresíková Jana [dab] (hlas Novotné), Boleslav Polívka (mladík v davu návštěvníků zámku), Milan Zeman Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.03.1967 
 
   Ozdobeni buřinkami přijíždějí tři mladící - Eman, Oskar a Milda - svojí archaickou waltrovkou zvanou Kleopatra k radnici, ze které vychází se svatebčany jejich čerstvě ženatý kamarád Petar. Gratulací na způsob kondolence mu dají najevo, co si myslí o jeho "zradě". Slibovali si totiž, že nikdy nepodlehnou ženským. Svoji partu doplní následně o zahradnického učně Píďu, který musí přísahat, že se nikdy nezaprodá ženě. Student Milda tajně miluje Olinu a musí svůj cit skrývat. Začínají prázdniny a kluci se v Kleopatře vydají na cestu k Orlické přehradě. Olina a její kamarádky Anička a Helena se jim rozhodnou za jejich ostentativní odpor k ženám pomstít, a vydají se v jejich stopách. Mladíci zažívají se svým stařičkým autem bláznivé příhody. Některé jim nastrojí i dívky. Milda je nešťastný, protože Eman tvrdí, že s Olinou něco měl. Dívky mají stan nedaleko kluků a ti se rozhodnou pro novou taktiku; budou dívkám nadbíhat. Filmaři si vyberou Mildu do reklamy a mladíka na chvíli okouzlí začínající herečka Eva. Pak ale všechno dostane normální řád. Oskar se sblíží s Helenou a Píďa s Aničkou. Milda a Olina se udobří a celý příběh končí svatbou. Z radnice tentokrát vychází jako novomanželé Eva s Emanem.
   Smartened up and wearing bowler hats, three youths - Eman, Oskar and Milda - drive up to the town hall registry office in the Cleopatra, their antiquated Walter car, just as their freshly married friend Petar comes out of the building with his wedding guests. Their congratulations, or rather condolences, make clear what they think of his "betrayal", since earlier they had all made a promise never to resign themselves to women. They later invite the apprentice gardener Píďa to join the party, but only after he makes a solemn promise that he will never give up his freedom for a girl. Milda, the student, is secretly smitten with Olina, but has to hide his feelings. The holidays are approaching and the party ride off to the Orlík reservoir in their Cleopatra. Olina and her two friends, Anička and Helena, decide to have their revenge on the youths for flaunting indifference to women, and set off after them. The boys live through some wild adventures in their rattletrap, some of which the girls have orchestrated. Milda is unhappy when he hears Eman boast of having a fling with Olina. The girls have put up their tent close to the boys, who decide for a change in tactics; they will now mix with the girls. Milda is chosen to take part in an ad and for a while he falls for the young actress Eva. Then all goes back to normal. Oskar gets together with Helena and Píďa with Anička. Milda and Olina make up and the whole story ends with another wedding. This time around, it is Eva and Eman who leave the town hall as the newlyweds.