Každý den odvahu  (Courage for Every Day)
R: Evald Schorm V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Novotný - Kubala VV: Josef Ouzký N: Antonín Máša S: Antonín Máša TS: Evald SchormJan Čuřík PR: Miloš Kohout AR: Boca AbrhámováIrena Klausová K: Jan Čuřík DK: Ivan Šlapeta AK: Petr Čech Hu: Jan Klusák; archivní – Julius Fučík: převzatá Veselí vesničtí kováři, Jan F. Fischer: píseň Plují lodi do Triany, lidová píseň: píseň Ovčáci, čtveráci (parafráze Rošťáci, čtveráci), lidová americká píseň: píseň Klementajn, lidová píseň: píseň Zdálo se mi, má panenko, píseň Avanti,o popolo, píseň Mnoga ljeta Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: lidová píseňJiří Suchý Zp: Jan LibíčekJiří SuchýDrago ČáslavskýJan Kačersbor Arch: Jan Oliva Kost: Marta BártováMarie JindrováBlažena Ševčíková Ma: Jiří ŠimonLibuše Henychová St: Josef Dobřichovský Zv: František ŠindelářBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Jana Brejchová (aranžérka Věra), Jan Kačer (dělník Jarda Lukáš), Josef Abrhám (dělník Bořek), Vlastimil Brodský (redaktor), Jiřina Jirásková (Olina, redaktorova žena), Olga Scheinpflugová (bytná), Václav Trégl (Eduard Mrázek, bratr bytné), Jan Libíček (fotograf), Jan Cmíral (podnikový ředitel), Josef Krameš (kouzelník), Helena Uhlířová (kouzelníkova asistentka), Jiří Menzel (Jardův kolega), Oldřich Stodola (tanečník), Naděžda Sobotková (tanečnice), Drago Čáslavský (zpěvák), František Popp (klavírista), Emma Černá (Jardova sestra), Pavel Páv (Jardův švagr), Jaroslav Tomsa (příslušník VB), František Löring (starý operní pěvec), Jan Počepický (host ve vinárně/muž s kočárkem), Miloš Kohout (televizní redaktor), Zdeněk Kment (tajemník), Marie Marešová (sousedka), Zdeněk Skalický (číšník), Jaroslav Viták (funkcionář), Jana Cunderlová (dívka), Alois Čuřík (stařec), Radomír Chabina (karbaník), R. Všelichová (matka), Zdeněk Srstka (rváč), Karel Engel (rváč), Jiří Hanzl (rváč), Jiří Kasík (rváč), V. Hofmann (rváč) Spol: Jana CunderlováEva Schmiedbergerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 15.01.1965 
 
   Jarda Lukáš, dělník z velkého strojírenského závodu, dosáhl po vítězství komunistů v únoru 1948 poměrně slušné kariéry. Jako jeden z průkopníků mládežnických úderníků se obratně angažoval v politické práci s mladými lidmi, a proto rychle stoupal nahoru. Po odhalení a odsouzení stalinského kultu osobnosti se však mnohé změnilo a Jarda není schopný se těmto změnám pružně přizpůsobit. Pracuje podle starých direktiv a nemůže pochopit, že jeho politická práce, za níž byl kdysi chválen, nyní vzbuzuje spíše výsměch. Také v osobním životě není zcela šťastný. Jeho dívka, aranžérka Věra, ho sice stále miluje, ale jejich společný život komplikuje nedostatek soukromí. Věra se smutkem pozoruje, jak se její milý znovu vrhá do akcí, které končí trapnými fiasky. Snaží se mu pomoci, ale po marných hádkách se rozhodne, že se s ním rozejde. Jarda, znechucený životem, hledá útěchu v alkoholu. V opilosti vytýká kamarádům "zradu revoluce" a ti ho za jeho výhrůžky zbijí. Na druhý den hledá Věra Jardu v továrně, ten se však před ní ukryje a nechá ji odejít.
   Jarda Lukáš, a worker from a big machine-tool plant, enjoyed a rather decent career after the Communist putsch in February 1948. As one of the pioneers of the youth-movement of stakhanovites, he skilfully engaged himself in the political work with young people, and thus quickly climbed up. When Stalin's cult of personality was revealed and rejected, however, many things changed and Jarda is unable to cope flexibly with such changes. He keeps working along the old directives and cannot understand that his political work for which he used to be praised once is now just a reason for mockery. He is quite unhappy even in his personal life. Although his girlfriend Věra, working as a window-dresser, still loves him, their common life is complicated by a lack of privacy. Věra sadly observes how her lover again and again throws himself into acts which end up in awkward fiascos. She does her best to help him, but after many quarrels which end up in vain she decides to separate from him. Jarda, disgusted by life, finds comfort in alcohol. Drunk, he reprehends his friends for "betraying the revolution" and they beat him up for his threats. The next day, Věra tries to find Jarda in the factory, but he hides from her and lets her leave.