Kapitán Korda  (Captain Korda)
R: Josef Pinkava V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1970 Dr: Josef Strnad VV: Zdeněk Stibor N: povídka Korvetní kapitán Korda S: Milan ŠimekJosef Pinkava TS: Josef Pinkava PR: Zdeněk Zydroň AR: Zdeňka Stiborová K: Karel Kopecký AK: Arne Parduba Hu: Angelo Michajlov; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Jaroslav Krška Kost: Naďa Škapová Ma: Karel MarekKarel Konrád St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír KoutekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Michal Vavruša (Pepík Horáček), Vladimír Brabec (výpravčí Korda), Milena Dvorská (Kordova žena), Drahomíra Hofmanová (Pepíkova matka), Jiří Vala (Navrátil, Pepíkův nevlastní otec), Václav Babka (učitel), Vlastislav Hudec (Mikulda, Pepíkův kamarád), Jiří Sika (Hašťalák), Roman Skřivánek (Hašťalák), Jan Stibor (Hašťalák), Ota Kadleček (Otík, nejmenší Hašťalák), Rudolf Vavřínek (náčelník Hašťaláků zvaný Zoban), Antonín Ženčák (pochůzkář na trati), Božena Böhmová (Krausová) Spol: Zdeněk CholekRaimund Sysala Stp: 088.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.11.1970 
 
   Malý Pepík z dětského domova se sblíží s výpravčím "kapitánem" Kordou v nemocnici, kde se oba léčí. Korda má děti rád, a protože žije v bezdětném manželství, odvede si po skončení léčby chlapce domů. Pepík je u Kordů šťastný. U nich objevuje nový svět, nové zážitky, přátelství a laskavost. Spolu s kamarádem Mikuldou a dětskou partou Hašťaláků se podílí také na různých rošťáckých kouscích. Ale při stavbě loďky se učí rovněž od nového otce dovednostem i pocitu odpovědnosti za své činy. Blíží se prázdniny a Kordovi se rozhodnou chlapce adoptovat. Do jejich plánů zasáhne Pepíkova vlastní matka. Před lety se vdala na vesnici a nyní chce mít synka u sebe. Pepíkovi se rázem změní život. Otčím ho nemá rád, v Pepíkovi vidí vetřelce, který stojí peníze. Nutí ho proto stále k práci. Pepík v teskných chvílích posílá svému "kapitánu" v láhvích po vodě smutná poselství. Občas také něco zkazí a pak jsou doma velké mrzutosti. Po jedné roztržce s otčímem se vydá Pepík pěšky za "kapitánem". U kolejí ho najde starý hradlař a přivolá Kordu. Ten si ho s láskou bere zpátky domů.
   Little Pepík from a children home and the train dispatcher "Captain" Korda become friends in a hospital where they are both undergoing therapy. Korda loves children, and since he lives in a marriage without issue, he takes the boy home when his treatment is over. Pepík is very happy at the Kordas'. He discovers a new world there, new experiences, friendship and kindness. Along with his friend Mikulda and a gang of children called Hašťaláks', he also takes part in various roguish naughty tricks. But when he constructs a little boat with his new father, he also learns new skills as well as the feeling of responsibility for his acts. The summer holiday is approaching and the Kordas' decide to adopt the boy. Their plans are, however, interrupted by Pepík's natural mother. She was married in a village years ago and now wants to have the boy with herself. Pepík's life changes in an instant. His step-father does not like him and considers him only an alien who costs money. He thus forces Pepík to work all the time. In his lonely and gloomy moments, Pepík sends the "Captain" sad messages in bottles by the stream. From time to time, he also spoils something, which becomes the cause of great troubles at home. Following one quarrel with his step-father, Pepík sets off on foot to see the "Captain". An old block signalman finds him by the railway tracks and sends for Korda. Korda takes the boy back home with love.