Kaňon samé zlato  (Canyon Full of Gold,A)
R: Zdenek Sirový V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1970 Dr: Milan Šimek VV: Zdeněk Stibor N: povídka Kaňon samé zlato /All Gold Canyon/ S: Jiří KřižanZdenek Sirový PR: Zdeněk ZydroňMilan Kadlec AR: Zdeňka Stiborová K: Jiří Kolín Hu: Luboš Fišer Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Zdena Kadrnožková Ma: Dušan Brodanský St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír KoutekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Ivan Palúch (zlatokop Tom), Krampol Jiří [dab] (hlas Toma), Milan Sandhaus (zlatokop Jack), Růžek Martin [dab] (hlas Jacka) Spol: Ladislav Vlk Stp: 021.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Zlatokop Tom je u cíle. V úzkém kaňonu objevil bohaté naleziště zlata. Den co den horečně pracuje a jeho vak, do něhož zlaté valouny ukládá, je čím dál těžší. Den před svým odjezdem najde v hluboké jámě velkou hroudu zlata. Když se snaží dostat se z jámy, třeskne výstřel a Tom klesne k zemi. K bezvládnému tělu se skloní bývalý přítel Jack. Netuší, že Tom jen předstírá bezvědomí. Mezi oběma muži se rozpoutá boj na život a na smrt. Jack je poražen a Tom ho přiváže ke kořenům stromů. Potom se znovu spustí do jámy, aby se zmocnil zlaté hroudy. Je však vyčerpaný předchozí prací i zraněním, způsobeném Jackovou střelou, a nemá síly z jámy vylézt. Oba muže, které rozdělilo zlato, čeká krutá smrt. Pokusí se proto dohodnout. Tom hodí Jackovi nůž, kterým by Jack mohl přeříznout provazy a pomoci pak i Tomovi z jámy. Nůž však padne mimo dosah Jackových rukou. Ze situace není žádné východisko. Přesto Jack Toma přátelsky ujišťuje, že se vše podaří. Za několik dní už znějí nad dvěma nehybnými těly jen hlasy orlů.
   Tom the prospector has reached his goal - he has discovered a rich lode of gold in a narrow canyon. He works feverishly every day and his bag where he deposits the gold nuggets gets heavier and heavier. The day before his departure, he finds a big gold nugget in a deep pit. When he tries to get out of the pit, there is a report of a gun and Tom falls down to the ground. His former friend Jack bends over the limp body, having no idea that Tom is only feinting unconsciousness. A fight for life and death breaks out between the two men. Jack is defeated and Tom ties him to the roots of the trees. Then he again sinks to the pit to get hold of the golden nugget. But, exhausted by both the previous work and his wound caused by Jack's shot, he does not have the strength to crawl up from the pit. Both men, who had been separated by gold, face a cruel death. They therefore try to agree on what to do. Tom throws up a knife to Jack to cut the ropes and then help Tom to get out of the pit. But the knife falls out of reach of Jack's hands. There is no way out of the situation. Jack nevertheless assures Tom that everything will turn out well. Several days later, there are eagles' voices sounding above the two motionless bodies.