Jezero  (Lake, The)
R: Rudolf Adler V: Studio FAMU, 1965 VV: Fiala Karel (výroba) N: Jaroslava Blažková S: Rudolf AdlerEvžen Plítek K: Ivan Vojnár AK: Vladimír Dousek Hu: Zdeněk Pololáník; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček St: Alois Fišárek Zv: Oldřich TichýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Kateřina Irmanovová (dívka Kateřina), František Vicena (vedoucí tábora), Jan Trousílek (tramp Andy), Andrew Lass (tramp Pepa), Zavadil Miloš [dab] (hlas Pepy), Jiří Stehno (pomocník vedoucího tábora), Vlasta Mecnarowská Spol: Zeman Bořivoj /režie/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Kučera Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Kateřina je introvertní dívka, která se ani na prázdninovém táboře nedokáže sblížit se svými vrstevnicemi. Utíká do lesa, kde se sama opaluje. Zde ji jednoho dne objeví vedoucí tábora. Dívka se mu líbí, a proto se pokusí o milostné dobrodružství. Kateřina se mu ubrání. Bloudí pak lesem a k večeru se setká se dvěma trampy, Pepou a Andym. S nimi povečeří u ohníčku a s nimi se i opije. Po nočním koupání v rybníce se chlapci pokoušejí dívku svést, ale ta oba odmítne. Nad ránem však nakonec pustí Pepu do stanu. Andy po probuzení vše pochopí a smutně žárlí. Ráno se vydají k táboru, procházejí krajinou a opuštěnou vesnicí. Ve dvoře prázdného domu najdou slepici, chytnou ji a Pepa ji přes protesty Kateřiny a Andyho zabije. Kateřina se na něj po tomto činu dívá s odporem, Pepa se proto urazí a odejde. K táboru pokračuje Kateřina s Andym a oba mladí lidé se citově sblíží. Před táborem se rozloučí; Kateřina se vrací sama, vstříc výčitkám a nepříjemnostem.
   Kateřina is an introverted girl who cannot make friends with the other girls her age in a holiday camp. She runs away to the forest and sunbathes alone. One day, she is spotted here by the head of the camp. The head likes the girl and tries to have a love affair with her. Kateřina successfully defends herself. Then she wanders around the forest and, towards the evening, runs into two hikers named Pepa and Andy. She has dinner with them by the camp fire and gets drunk with them as well. After the night bath, the boys try to seduce the girl, but she rejects both of them. At the day-break, she however eventually lets Pepa into the tent. When Andy wakes up, he grasps the situation and is sad and jealous. In the morning, they set off to the camp and pass through the landscape and an abandoned village. In a courtyard of an empty house, they find a hen, catch it, and Pepa kills the animal despite the protests of both Kateřina and Andy. After the incident, Kateřina looks at Pepa with contempt. He feels offended and leaves. There is only Kateřina and Andy left on the way to the camp and both young people become close. They say farewell to each other before the camp gate; Kateřina returns alone, to face reproach and troubles.