Ivana v útoku  (Ivana Attacks)
R: Josef Pinkava V: Filmové studio Gottwaldov, 1963 VV: Zdeněk StiborDušan Schaffer N: Eva Kolářová S: Milan ŠimekJosef Pinkava PR: Bohumil Svoboda AR: Marta Novotná K: Jiří Kolín AK: Emil Bártek Hu: Milivoj Uzelac; archivní – Jan Rimon: píseň Ona je krásná jak štěstí T: Jiří Aplt Zp: sbor klukovský Arch: Marta Kaplerová Ma: Miloslav JanderaBožena DošláErna Beranová St: Antonín Štrojsa Zv: František StrangmüllerBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Eva Járková (Ivana Petrů), Vlastimil Vidlička (Igor Petrů, Ivanino dvojče), Jiří Kuděla (Franta), Vladimír Hönig (trenér Svoboda), Rudolf Jurda (otec dvojčat), Eva Matalová (matka dvojčat), Havelková Libuše [dab] (hlas matky), Miloslav Jakšík (Mirek Bureš), Vojtěch Staša (Bóďa), Erika Hrnčířová (užalovaná Helena), Eva Spáčilová (Eva), Zdeněk Winkler (kapitán družstva Paneláků), Marie Durnová (učitelka Boučková), Klepáčová Eva [dab] (hlas učitelky), Petr Sobotka (pískající kluk) Stp: 064.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 05.06.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Z dětí, hrajících fotbal na plácku mezi domy, hraje nejlépe jediná dívka - Ivana Petrů. Když se dostaví k přátelskému zápasu kluci z jiné ulice, odmítnou s holkou hrát. Ivana jde domů. Kluci se při hře pohádají o spornou branku a muž, který je nenápadně sledoval, se jim nabídne jako rozhodčí. Ivanin bratr, dvojče Igor, se pak sestře pochlubí. Neznámý muž je trenér Svoboda, kdysi reprezentant, a zve kluky do žákovského mužstva místní fotbalové jednoty. Ivana je sportovně nadaná dívka a kluci to uznávají, tak jí alespoň na plácku učí vše, co znají z tréninku. V prvním žákovském utkání si Mirek zlomí nohu. Není za něj náhrada, a tak Igor vymyslí plán. Ostříhají Ivanu na krátko a přivedou ji na trénink, kde ji Igor vydává za bratra Ivana. Neutrální příjmení její totožnost neprozradí, a tak ji trenér, spokojený s jejím výkonem, přijme do družstva.V žákovském turnaji hraje Ivana ze všech nejlépe a její branka rozhodne zápas. Rodiče a učitelka, přítomní mezi diváky, však svým povzbuzováním Ivanu prozradí. Dívka uteče z hřiště a zápas je anulován. Výborné žákyni nakonec její "přestupek" snad projde. Přesto by nejvíc na světě stála o to, být klukem.
   Some children are playing football in a small open space between blocks. The best player among them is a girl - Ivana Petrů. When boys from another street arrive for a friendly match, they refuse to play with a girl. Ivana leaves for home. In the game, the boys have a quarrel over a disputable goal and a man who had been watching them inconspicuously offers himself to act as a referee. Ivana's brother - her twin Igor - then boasts to the sister about the event. The unknown man is coach Svoboda, a former member of the Czechoslovak national football team, who invites the boys to become members of the junior team of the local football union. Ivana is a girl gifted in sports and the boys respect that, and thus they at least teach her everything between the blocks that they have learned during the training. In the first juniors' match, Mirek breaks his leg. There is no one to substitute for him, and Igor makes up a plan. They cut Ivana's hair short and take her to a training session, where Igor passes her off as his brother Ivan. The neutral surname cannot reveal her true identity, and the coach, satisfied with her results, agrees to accept her on the team. In the juniors' tournament, Ivana is the best of all again and her goal decides the whole match. From the loud encouragement of her parents and her teacher among the spectators, however, Ivana's true identity is revealed. The girl runs away from the playground and the match is annulled. She will likely get away with her "misdemeanour". Despite that, she would like to be a boy most of all things under the sun.