Intimní osvětlení  (Intimate Lighting)
R: Ivan Passer V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra KalábováRadovan Kalina VV: František Sandr N: Jaroslav PapoušekVáclav ŠašekIvan Passer S: Jaroslav PapoušekVáclav ŠašekIvan Passer TS: Ivan Passer PR: Růžička Jiří st. AR: Zdenka Karlovská K: Josef StřechaMiroslav Ondříček AK: Rudolf Blaháček Hu: archivní – Antonín Dvořák: převzatá Koncert pro violoncello, Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Malá noční hudba, Vojtěch Matyáš Jírovecpřevzatá, píseň Darovalo mně děvčátko prstýnek zlacený, píseň Rybičko, tys němá tvář, lidová /upravil Miloš Vacek/: píseň Do lesíčka na čekanou Nahr: FISYO, Symfonický a dechový orchestr při Dir: František BelfínJosef Hart Zp: sbor Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Zdena KadrnožkováDagmar KrausováBožena Černá Ma: František Novotný St: Jiřina Lukešová Zv: Adolf Böhm Op: Korte O.F. /hudba/Hart Josef /hudba/ H: Karel Blažek (ředitel hudební školy Karel zvaný), Zdeněk Bezušek (Petr, Karlův bývalý spolužák), Věra Křesadlová (Štěpa, Petrova přítelkyně), Jan Vostrčil (děda Švehla, Karlův tchán), Jaroslava Štědrá (Maruš, Karlova žena), Vlastimila Vlková (babi Švehlová, Karlova tchyně), Karel Uhlík (lékárník), Miroslav Cvrk (Kája, syn Bambasových), Dagmar Ředinová (malá Maruš, dcera Bambasových), Růžička Jiří st. (farář), Martin Štědrý (nemluvně) Spol: A. HořejšíNájemníkováMiloš Červinka Stp: 071.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.04.1966 
 
   V jihočeském Táboře se po letech setkají přátelé a spolužáci z konzervatoře Petr a Karel. Karel, který měl na škole přezdívku Bambas, je ředitelem hudební školy, Petr má vystoupit jako sólista na koncertě amatérského symfonického orchestru. Petra doprovází mladá žena Štěpa. Karel přivede hosty do nedávno postavené vilky a seznámí ho s celou rodinou. Léta odloučení vnesla do přátelského vztahu obou mužů určitou nejistotu. Celý den je poznamenaný drobnými trapasy, které vrcholí společným obědem. Podává se slepice, kterou Bambas přejel novým autem. Petr se Štěpou se také zúčastní vesnického pohřbu, kde Bambas hraje se svým tchánem, aby si přivydělali na definitivní dokončení vilky. Teprve večer se Petr s Bambasem nad lahví slivovice znovu sblíží. Při poslechu hudby hovoří o svých neuskutečněných snech a v pozdní noci se rozhodnou "vyrazit do světa a dělat krásnou muziku". Chůze je brzy unaví, a tak se rozhodnou využít auto. V alkoholovém opojení však ve vozidle usnou. Druhý den se probudí s kocovinou. Babička podává vlastní "ajerkoňak". Ten je však tak hustý, že ze sklenic nevyteče.
   Petr and Karel, friends and colleagues from the conservatory, meet in the town of Tábor in South Bohemia after many years. Karel, nicknamed Bambas during his studies, works as the director of a music school. Petr is to appear as a soloist in a concert of an amateur symphonic orchestra. Petr is accompanied by a young woman named Štěpa. Karel brings the guests into his little new villa and introduces Petr to his whole family. The years of separation, however, have brought some uncertainty into the relationship between the men. The whole day is marked by minor faux pas which escalate during a common lunch. The menu consists of a hen which had been run over by Bambas's new car. Petr and Štěpa also take part in a village funeral where Bambas performs with his father-in-law in order to make extra money to finish the construction of the villa. It is only late in the evening when Petr and Bambas again become close over a bottle of sliwowicz. They listen to music, talk about their unfulfilled dreams, and, late at night, decide to "get out to the world there and play beautiful music". They soon get exhausted by the walk and thus decide to use the new car, but, being intoxicated, they fall asleep in the car. The next day, they wake up with a hangover. The grandmother serves her own "egg-nog". The drink is, however, so thick that it is even impossible to pour it from the glasses.